>Terug

Mirtazapine

 

Mirtazapine in plasma
Synoniemen:Remeron
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Het afnemen van een bloedmonster dient vlak voor een gift te geschieden.
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20ºC
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op donderdag (even weken).
Materiaal dient op de bepalingsdag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch gebied: 0,03 - 0,08 mg/L
Toxisch gebied: onbekend
Klinische betekenis:TDM van mirtazapine wordt zinvol geacht om de dosering aan te passen en om patienten, die (door fenotype en genotype) van de referentiewaarden afwijken te identificeren [1]. Ook kan TDM een rol spelen bij verdenking op therapieontrouw [2].
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 20 - 40 uur bij gezonde vrijwilligers; man gem. 26 ± 11 uur; vrouw 38 ± 12 uur (jongeren korter, ouderen tot 65 uur). Mirtazapine wordt gemetaboliseerd door CYP2D6, CYP3A4 en CYP1A2. Het N-demethylmirtazapine (desmethylmirtazapine) is een actieve metaboliet, die een 5-10 maal zwakkere farmacologisch effect uitoefent dan mirtazapine. Mirtazapine kent een lineair kinetiek in de doseringsrange van 15-75 mg/dag.
Steady state wordt bereikt op de 5de-7de dag [2].
Roken induceert CYP1A2, dit zorgt voor een daling van mirtazapine + desmethylmirtazapine spiegels. Bij vrouwen is de verhouding dosis/spiegel voor mirtazapine en desmethylmirtazapine hoger dan bij mannen [1].

Referenties:[1] Bepalingenwijzer monografie mirtazapine, UMCG. Geraadpleegd op 26/01/2018.
[2] Reis M et al. Inter- and Intraindividual Pharmacokinetic Variations of Mirtazapine and Its N-Demethyl Metabolite in Patients Treated for Major Depressive Disorder: A 6-Month Therapeutic Drug Monitoring Study. Therapeutic Drug Monitoring: August 2005 - Volume 27 - Issue 4 - pp 469-477
[3] TDM monografie NVZA: Mirtazapine
ISO-15189 scopeJa