>Terug

Nelfinavir


Nelfinavir in plasma
Synoniemen:Viracept
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Vermeld toedientijdstip laatste gift en afnametijdstip monster
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op woensdag (oneven weken)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 0.8 - 3.5* mg/L
Op basis van
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan worden aangevraagd bij een verdenking op interacties, bij optreden van bijwerkingen, bij onvoldoende daling van de viral load (VL), bij vermoeden van therapieontrouw. Omdat nelfinavir tijdens de zwangerschap wordt toegepast, vormt dit een extra indicatie voor bloedspiegelbepaling. [1] 
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 3.5 - 5 uur. Zie TDM monografie Radboud UMC: Nelfinavir

 

Referenties:[1] TDM monografie Raboud UMC: Nelfinavir; geraadpleegd op 19/06/2020
 * Op basis van populatiekinetiek afhankelijk van tijdstip van afname en doseerschema
ISO-15189 scope:Nee