>Terug

Nitrazepam

 

Nitrazepam in plasma - Bepaling wordt extern uitgevoerd
Synoniemen:Mogadon
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/6 ml, lila dop (E6)
Afnamevolume:Gewenst: 4,0 ml bloed
Minimaal: 2,0 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20 °C
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:
Na telefonisch overleg met dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:
Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties: Dalspiegel: 0,05-0,12 mg/L

Toxische concentratie: >0,2 mg/L
Klinische betekenis:De interindividuele variatie voor het hypnotisch effect bij een bepaalde plasmaconcentratie is groot. Spiegelbepaling is dus uitsluitend zinvol bij een status epilepticus en bepaalde vormen van epilepsie [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 18-48 uren. Nitrazepam wordt in de lever voornamelijk omgezet in het inactieve 7-acetamidonitrazepam. Levercirrose en nierfunctiestoornissen hebben geen significante invloed op de farmacokinetiek van nitrazepam [1].

Opmerking: ethanol versterkt het centraal depressieve effect. Lethaal verlopende intoxicaties komen nauwelijks voor, tenzij er sprake is van gelijktijdige inname van alcohol of andere centraal-depressieve stoffen. [1].
Referenties:

[1] TDM-monografie Nitrazepam toegepaste farmacokinetiek 1997, VU.

[2] TDM monografie Toxicologie.org: Benzodiazepinen; geraadpleegd op 25/06/2019

ISO-15189 scopeNee