>Terug

Olanzapine


Olanzapine in plasma
Synoniemen:Zyprexa
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Bevroren; -20°C
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op dinsdag (overnacht, uitslag is woensdagochtend bekend)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 13:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 20 - 80 µg/L

Toxisch: > 100 µg/L
Klinische betekenis:Redenen voor bloedspiegelbepaling kunnen zijn: vermoeden op toxiciteit, bevestigen van de therapietrouw en bij non-respons.
Er zijn aanwijzingen dat er een concentratie-effect relatie voor olanzapine bij schizofrenzie bestaat. De ondergrens van de concentratie range zou 23 µg/l zijn [2]. De kinetiek van olanzapine vertoont interindividuele variatie door de invloeden van leeftijd, geslacht, rookgewoontes en comedicatie [3]. Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: gemiddeld 32 - 37 uur. Zie TDM monografie Toxicologie.org: Olanzapine
Referenties:[1] Toxicologie monografie NVZA: Olanzapine; geraadpleegd op 26/06/2019
[2] Perry PJ et al, Olanzapine plasma concentrations and clinical response: acute phase results of the North American Olanzapine Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 2001Feb;21(1):14-20.
[3] Gex-Fabry M et al, Therapeutic Drug Monitoring of Olanzapine: The Combined Effects of Age, Gender, Smoking, and Comedication. Ther. Drug Monitoring 2003 Feb;25(1):46-53.
[4] Farmacotherapeutisch Kompas: Olanzapine; geraadpleegd op 17/06/2020
ISO-15189 scope:Ja