>Terug

Oxaalzuur (urine)

Oxaalzuur (urine)

Kwantificeren van oxaalzuur m.b.v. GCMS

De kwantitatieve bepaling van oxaalzuur in urine is uitbesteed onderzoek aan een gecertificeerd laboratorium.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 2 ml urine nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Basisdiagnostiek plus.

Mogelijke interferenties

Er zijn geen interferenties bekend.

Referentiewaarden

Bijna alle referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.