>Terug

Paracetamol


Paracetamol in plasma
Synoniemen:Acetaminophen, acetylaminofenol
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:1,0 ml bloed
Afnamecondities:Na telefonisch overleg. Monsterafname minimaal 4 uur na inname paracetamol.
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; 4°C
Methode:bepaling wordt uitgevoerd door het CDL
Bepalingsfrequentie:Bepaling wordt 24/7 uitgevoerd.
Resultaat zal in de meeste gevallen binnen 2 uur na afname bekend zijn.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: 10 - 20 mg/L

Toxisch (4 uur na blootstelling)*: >150 mg/L, >75 mg/L (bij chronisch alcoholisme, leverinsufficientie, ondervoeding of CYP2E1 inductie)
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling bij een intoxicatie met paracetamol geeft aanwijzingen over de ernst van de intoxicatie en de noodzaak om behandeling (o.a. antidotum) in te zetten. Het heeft de voorkeur om twee monsters met een tussentijd van minimaal 2 uur in te sturen. Hieruit kan de halfwaardetijd berekend worden. Klik hier voor Online Half Life Calculator. Wanneer deze langer dan 4 uur (normaal) bedraagt, is er waarschijnlijk sprake van leverschade. [2]. Klik hier voor meer therapeutische informatie
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 1 - 4 uur.

Zie TDM monografie Toxicologie.org: Paracetamol

Referenties:[1] TDM Monografie Toxicologie.org: Paracetamol; geraadpleegd 02/07/2019
[2] Vale JA and Proudfoot AT. Paracetamol (acetaminophen) poisoning. The Lancet 1995 Aug 26;346(8974):547-52.
 * Hepatotoxiciteit bij >150 mg/l 4 uur na inname, >40 mg/l na 12 uur en >5 mg/l 24 uur na inname.
ISO-15189 scope:Ja