>Terug

Pentobarbital


Pentobarbital in plasma
Synoniemen:Isoamytal, Mebubarbital, Nembutal
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Het afnemen van een bloedmonster dient 1 uur na start alsmede 6 uur na start te gebeuren en na telefonisch overleg met dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; 4°C
Methode:HPLC
Bepalingsfrequentie:Na telefonisch overleg met dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-7556088)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties: 1-10 mg/L

Toxische spiegels: >10 mg/L
Klinische betekenis:Het bepalen van de serumconcentraties pentobarbital wordt zinvol geacht vanwege de grote interindividuele verschillen in farmacokinetiek ten gevolge van polymorfismen in het CYP450 systeem. 
Aanvullingen:Pentobarbital heeft een bifasische klaring met als halfwaardetijd: 4 uur en 35 - 50 uur [2]. Toxische effecten zijn gerelateerd aan de serumconcentratie. Spiegels boven 50 mg/L kunnen ernstige hypotensie veroorzaken. Pentobarbital wordt voornamelijk metabool geklaard en de kinetiek in het therapeutisch bereik is lineair.
Referenties:[1] TDM monografie Toxicologie.org: Barbituraten; geraadpleegd 26/01/2018