>Terug

Phenylalanine en Tyrosine (PKU)

Phenylalanine en Tyrosine (PKU)

Kwantificeren van phenylalanine en tyrosine m.b.v. UPLC-MS/MS

De analyse wordt in bloedspots uitgevoerd. Aan de uitgeponste spot wordt een stabiel isotoop gelabelde interne standaard toegevoegd voor de kwantificatie. Na een butylering en verdunning worden de monsters geanalyseerd met het UPLC-MS-MS systeem in positieve ESI mode. Met behulp van een ijklijn worden de monsters gekwantificeerd.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is een goedgevulde bloedspot nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Metabool onderzoek volgens afspraak.

Mogelijke interferenties

Er zijn geen interferenties bekend.

Extra informatie

  • Het is mogelijk deze analyse met voorrang/spoed aan te vragen. Hiervoor dient u vooraf contact op te nemen, zie aanvraagprocedure.
  • Voor deze analyse wordt deelgenomen aan ringonderzoek(en).

Referentiewaarden

Referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.