>Terug

Pipecolinezuur

Pipecolinezuur

Kwantificeren van pipecolinezuur in plasma m.b.v. UPLC-(ESI+)MSMS-systeem

De kwantitatieve bepaling van pipecolinezuur in plasma gebeurt m.b.v. een UPLC-(ESI+)MSMS-systeem. Aan plasma wordt een interne standaard toegevoegd voor kwantificatie. Er vindt een voorscheiding plaatst met behulp van een analytische kolom. Door gebruik te maken van een gradiënt elueert pipecolinezuur van de kolom. Pipecolinezuur wordt geanalyseerd met het UPLC-MSMS systeem in positieve ESI mode. Door analyse van de massa overgang van parent naar daughter ionen is de methode erg selectief.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is 80 µL plasma nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Basis Metabool onderzoek.

Mogelijke interferenties

Er zijn geen interferenties bekend.

Extra informatie 

Voor deze analyse wordt deelgenomen aan ringonderzoek(en).

Referentiewaarden

Referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeelden

O.a. peroxisomale biogenese defecten, vitamine B6 afhankelijke epilepsie (α-aminoadipine semialdehyde dehydrogenase deficiëntie).