Vorige

Posaconazol

 

Posaconazol in plasma
Synoniemen:Noxafil
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Eerste dalspiegel 5 tot 7 dagen na start behandeling afnemen.
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:3x per keer week op maandag, woensdag en vrijdag.
Materiaal dient op de bepalingsdag voor 10:30 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:
Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:
Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties: Dal behandeling > 1,25 mg/L (bij hogere MIC >1,5 mg/L)

Als profylaxe: dal > 0,7 mg/L
Klinische betekenis:Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 35 (20-66) uur. 17% wordt gemetaboliseerd tot glucuronide. Respons bij invasieve aspergillus bij dalspiegel > 1,25 mg/L is 75%. Gezien lange halfwaardetijd is bepaling van de topspiegel niet nodig.
Er is nog onvoldoende bekend over de hoogte van de spiegels in relatie tot toxiciteit.
Verder remt Posaconazol CYP3A4. Voorzichtigheid is geboden bij protonpompremmers (bv omeprazol). De opname van posaconazol wordt namelijk significant verminderd, de spiegel daalt > 50% na drie giften [1].

Bij doseringen hoger dan 800 mg per dag is er sprake van verzadiging van absorptie. Verhoging van doseringen naar bv 1200 mg per dag zullen niet leiden tot hogere plasmaspiegels [1].

Om de orale absorptie te verhogen en daarmee blootstelling te verbeteren, wordt inname met of na vetrijk voedsel, met de maaltijd of voedingssupplement, of met een zuurhoudende drank aanbevolen. Ook kan de dagdosis in meerdere giften ingenomen worden.
Referenties:[1] Bepalingenwijzer UMCG, geraadpleegd 08/03/2019
[2] Dekkers et al. Therapeutic Drug Monitoring of Posaconazole: an Update. Curr Fungal Infect Rep 2016
[3] SWAB Guidelines for the Management of Invasive Fungal Infections, 2017
ISO-15189 scopeJa