>Terug

Primidon

 

Primidon in plasma - Bepaling wordt extern uitgevoerd
Synoniemen:Mysoline, 2-Desoxyfenobarbital, Primaclone
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 2,0 ml bloed
Minimaal: 1,0 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
2 weken na de start van de therapie kan een bloedmonster afgenomen worden
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; 4°C
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:
Na telefonisch overleg met dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch:
Primidon: 10 - 15 mg/L
Fenobarbital: 1 - 2 maal de concentratie primidon (bij monotherapie) tot 2 - 5 maal de concentratie primidon (bij combinatie met andere anti-epileptica)

Toxisch: primidon >15 mg/L

Toxisch: fenobarbital >80 mg/L
Klinische betekenis:Gezien de grote variatie in klaring is het bepalen van serumconcentraties noodzakelijk. Circa 2 weken na start kan een bloedmonster worden afgenomen vlak voor de eerstvolgende gift. 
Fenobarbital, een actieve metaboliet van primidon, kan accumuleren als gevolg van de langere halfwaardetijd van deze component [1-2] Klik hier voor meer farmacotherapeutische informatie
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: volwassenen: 3 - 7 uur, neonaten: 23 uur. Fenobarbital is een metaboliet van primidon, daarom wordt er naast primidon ook fenobarbital gemeten.
Halfwaardetijd fenobarbital: 75-125 uur (neonaten 40-400 uur, kinderen >1 jaar 40-60 uur)
Zie TDM monografie NVZA: Primidon

Referenties:[1] TDM monografie VUMC: primidon; geraadpleegd 12/07/2019
[2] Patsalos P et al, Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring. Epilepsia 2008;Jul;49(7):1239-76
[3] TDM mongrafie NVZA Primidon en Fenobarbital; geraadpleegd op 12/07/2019
ISO-15189 scopeNee