>Terug

Propranolol


Propranolol in plasma
Synoniemen:Inderal
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Topspiegels: 2 uur na inname
Dalspiegels: vlak voor een gift
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20 ºC
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op maandag
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Uitslag volgt uiterlijk de volgende ochtend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch:
Dal: 50-150 µg/L
Top: 100-300 µg/L

Toxisch: 
>1000-2000 µg/L
Klinische betekenis:Het bepalen van de serumconcentraties propranolol wordt zinvol geacht in geval van mogelijke intoxicatie [1]
Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 2-6 uur [1].
Zie TDM monografie Toxicologie.org: Bèta blokkers
Referenties:[1] TDM Monografie Toxicologie.org: Bètablokkers; geraadpleegd op 26/01/2018
[2] Farmacotherapeutisch Kompas: Propranolol; geraadpleegd op 19/06/2020
ISO-15189 scope:Ja