>Terug

Pterines

Pterines

Kwantificeren van neopterine en biopterine m.b.v. UPLC-ESI(-)MS/MS

Pterines komen in lichaamsmaterialen voor zowel in gereduceerde als in geoxideerde vorm. Voor de analyse worden eerst alle gereduceerde pterines geoxideerd. Deze oxidatie vindt plaats in zuur milieu. Voorbehandeling van urinemonsters is noodzakelijk voor een goede bepaling (scheiding en detectie) van pterines. De voorbehandeling vindt plaats door de monsters over een C18 SPE kolom te halen. Er worden ijklijnen geanalyseerd waar ook stabiele isotopen aan toegevoegd zijn. Met behulp van deze ijklijnen is het mogelijk om de pterines te kwantificeren

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 1 ml urine nodig. De buis omwikkelen met aluminiumfolie en zo snel mogelijk invriezen. Pterines zijn niet stabiel in licht en moeten dan ook zo weinig mogelijk blootgesteld worden aan licht.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Metabool onderzoek volgens afspraak. 

Mogelijke interferenties

Geen (voor zover bekend)

Referentiewaarden

Referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeelden

Neurotransmitterdefecten.