>Terug

Quetiapine


Quetiapine in plasma
Synoniemen:Seroquel
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Dalspiegel: vlak voor een nieuwe gift
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op dinsdag (overnacht, uitslag is woensdagochtend bekend)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 13:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties: In het algemeen 50 - 500 µg/L, grote interindividuele variatie zie "rationale TDM"

Toxische spiegels: onbekend

Er is geen eenduidige relatie tussen de ingenomen hoeveelheid en toxische effecten. Over het algemeen kan worden gesteld dat bij acute inname van een hoeveelheid quetiapine die de voorgeschreven dagdosering van de patiënt overschrijdt, toxische effecten verwacht kunnen worden [1].
Klinische betekenis:Het bepalen van de serumconcentraties quetiapine wordt zinvol geacht in geval van een mogelijke intoxicatie met onverklaarbare verschijnselen en bij twijfel aan therapietrouw [1]. Zie TDM monografie NVZA: Quetiapine
Aanvullingen:Halfwaardetijd quetiapine ca 7 uur, halfwaardetijd actieve metaboliet (norquetiapine) ca 12 uur. Tmax bij preparaten met een gereguleerde afgifte: ca. 6 uur (volwassenen)

Hepatische en renale dysfunctie kunnen de halfwaardetijd verlengen, maar dit wordt niet als klinisch relevant beschouwd [1].
Verder wordt quetiapine grotendeels via CYP3A4 afgebroken. CYP2D6 heeft een minimale bijdrage aan het metabolisme [1]. Zie TDM monografie NVZA: Quetiapine en de KNMP Kennisbank
Referenties:[1] TDM monografie NVZA; geraadpleegd op 04/07/2019
[2] KNMP Kennisbank; geraadpleegd op 04/07/2019
ISO-15189 scope:Ja