>Terug

Rifampicine

 

Rifampicine in plasma - Bepaling wordt extern uitgevoerd
Synoniemen:Rifadin, Rimactan
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 2,0 ml bloed
Minimaal: 1,0 ml bloed
Afnamecondities:Dalspiegel: afname 0,5 uur voor start nieuwe gift.
Topspiegel: afname 1 - 4 uur na inname.

Om de blootstelling (AUC) te bepalen wordt bij voorkeur een volledige curve afgenomen. Na overleg met een van de ziekenhuisapothekers kan gekozen worden voor optimal sampling.
De afnametijden voor een volledige curve zijn:
voor doseren; 0,5; 1; 2; 3; 4 en 6 uur na doseren.

De afnametijden voor een optimal sampling curve zijn:
1; 3 en 8 uur na innemen of 1; 4 en 6 uur na innemen.
Verzendcondities:Koel; 2-8 °C
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Rifampicine is slechts 1 dag stabiel bij kamertemperatuur. Desacetylrifampicine is niet stabiel bij kamertemperatuur.
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week
Monsterontvangst:
Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:
Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch: som van rifampicine + desacetylrifampicine:
Dal: 0,5 - 1 mg/L (bij meermaaldags doseren)
Top: 5 - 20 mg/L (1 - 4 uur)
Optimale AUC: AUC/MIC >270

Toxisch Rifampicine:
Dal: 10 mg/L
Klinische betekenis:TDM van rifampicine wordt zinvol geacht, vanwege de mogelijke toxiciteit, sub-therapeutische spiegels en multiple drug resistance die een rol kunnen spelen. TDM kan voor een geoptimaliseerde behandeling met rifampicine zorgen [2]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 3 - 5 uur na eenmalige toediening, 2 - 3 uur later (autoinductie) - na orale toediening gedurende enige weken wordt de stof in hogere mate via de gal uitgescheiden, waardoor de halfwaardetijd vermindert
afhankelijk van leverfunctie, onafhankelijk nierfunctie. 25-desacetylrifampicine is de actieve metaboliet en is even actief als rifampicine, echter heeft het een kortere halfwaardetijd. MIC: gevoelige MO 0,002 - 0,5 mg/L, minder gevoelige (coli, proteus, pseudomonas) 5 - 10 mg/L; Mycobacterium tuberculosis gemiddeld 0,2 mg/L, max 1 mg/L. [1]. Rifampicine en de gedesacetyleerde metaboliet worden uitgescheiden in de gal, voor rifampicine bestaat een enterohepatische kringloop [2].
Referenties:[1] UMCG Bepalingenwijzer; geraadpleegd op 22/07/2019
[2] Informatorium Medicamentorum 2011, via KNMP kennisbank, geraadpleegs op 22/07/2019
ISO-15189 scope:Nee