>Terug

Ritonavir


Ritonavir in plasma
Synoniemen:Norvir
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Vermeld tijdstip en dosis laatste gift, alsmede afnametijdstip monster.
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op woensdag (oneven weken)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Als booster: 0,1-2,0 mg/L (+/-)
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan toegepast worden om therapietrouw te bevestigen, bij non-respons, bij het optreden van onverklaarbare bijwerkingen of het vermoeden op toxiciteit [3].
Ritonavir als monotherapie is obsoleet. Ritonavir als booster geeft normaal subtherapeutische plasmaconcentraties [3]. Klik hier voor meer farmacotherapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 3 - 5 uur. Ritonavir als booster wordt niet in therapeutische concentraties aangetroffen. Zie Informatieblad TDM-protocol Ritonavir
Referenties:[1] Informatieblad TDM-protocol Ritonavir
[2] Farmacotherapeutisch Kompas: Ritonavir; geraadpleegd op 19/06/2020
ISO-15189 scope:Ja