>Terug

ß-mannosidose

ß-mannosidose

Onderzoek naar Manß1 ->4GlcNAc m.b.v. TLC

De scheiding van oligosacchariden in urine wordt gedaan met behulp van ééndimensionale dunnelaag chromatografie (TLC). De urine wordt opgebracht met behulp van een automatisch TLC sampler, waarbij de hoeveelheid afhankelijk is van de concentratie kreatinine en de leeftijd van de patiënt. Na het opbrengen worden deze plaatjes twee maal in dezelfde loopvloeistof geëlueerd (1-dimensionaal).

De oligosacchariden worden gekleurd door het plaatje te dippen in een oplossing van aceton, zwavelzuur en orcinol.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 1,0 ml urine nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Basis Metabool onderzoek.

Mogelijke interferenties

Er zijn geen interferenties bekend.

Referentiewaarden

Voor kwalitatieve analyses gelden geen referentiewaarden. Alle kwalitatieve analyses worden visueel beoordeeld. Het commentaar hiervan vindt u op de uitslagbrief. Heeft u vragen over de interpretatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling.