>Terug

Succinylaceton

Succinylaceton

Kwantificeren van succinylaceton in plasma en urine m.b.v. LC-MS/MS

De kwantitatieve bepaling van succinylaceton in urine en plasma vindt plaats op het LC-MS/MS systeem. Dit is een HPLC systeem gekoppeld aan een massaspectrometer.Dit gebeurd met behulp van een zogenoemde isotoopverdunningsmethode.

Succinylaceton wordt, na een reactie met hydroxylamine, waarbij een oxazoline ontstaat, geëxtraheerd uit urine of plasma met ethylacetaat. Als interne standaard wordt 2H3- succinylaceton-oxazoline (een stabiele isotoop gelabelde interne standaard) toegevoegd voor de kwantificatie. Na een butylering en verdunning worden de monsters geanalyseerd met het HPLC-MS-MS systeem in positieve ESI mode.

Met behulp van een ijklijn worden de monsters gekwantificeerd.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 1 ml  urine of 100 µl plasma nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Basis Metabool onderzoek.

Mogelijke interferenties

Er zijn geen interferenties bekend.

Extra informatie

  • Het is mogelijk deze analyse met voorrang/spoed aan te vragen. Hiervoor dient u vooraf contact op te nemen, zie aanvraagprocedure. 
  • Voor deze analyse wordt deelgenomen aan ringonderzoek(en).

Referentiewaarden

Bijna alle referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeeld

Tyrosinemie type I.