>Terug

Sulfamethoxazol en Trimethoprim


Sulfamethoxazol en trimethoprim in plasma
Synoniemen:Bactrimel, co-trimoxazol
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Topspiegel (2 uur na orale gift en 0,5 uur na i.v. gift)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:3x per week (maandag, woensdag en vrijdag)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 10:30 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
NB: Analyse wordt maandag en woensdag overnacht uitgevoerd. De uitslag is de volgende ochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Sulfamethoxazol:
Therapeutisch (in geval van Pneumocystis carinii pneumonie): 100 - 200 mg/L
Toxisch: tox.metaboliet (n-acetyl-sulfamethoxazol): > 75 - 100 mg/L

Trimethoprim:
Therapeutisch: 1,5 -  2,5 mg/L 5 - 10   mg/L bij pneumocysti carinii
Toxisch: 15 - 20 mg/L
Klinische betekenis:Bij nierfunctiestoornis of vermoeden van nefrotoxiciteit is het bepalen van sulfamethoxazol en trimethoprim geindiceerd. De n-acetyl-metaboliet van sulfamethoxazol is niet werkzaam echter wel toxisch. Interindividuele variatie in kinetiek leidt tot grote variaties in bloedspiegels. [1] Klik hier voor meer farmacotherapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 7 - 12 uur. Metaboliet: n-acetyl-sulfamethoxazol. Trimethoprim 9 – 13 uur (10 uur) Dit is geen actieve metaboliet, maar deze is wel nefrotoxisch. Bactrimel en Co-trimoxazol zijn combinaties van sulfamethoxazol met trimethoprim.
Referenties:[1] Micromedex - DrugDex Evaluations: sulfamethoxazole; geraadpleegd op 06/08/2009
ISO-15189 scope:Ja