>Terug

Temazepam


Temazepam in plasma
Synoniemen:Seresta
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:2-3 uur na inname
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op vrijdag (even weken), uitslag is maandagochtend bekend
Materiaal dient op de bepaling dag voor 12:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204 Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-7556088)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties: 1-2 mg/L

Toxische spiegel: 3-5 mg/L
Klinische betekenis:Met de bepaling van temazepam wordt alleen getest op diens aanwezigheid. Door aanwezigheid van metabolieten en inter-individuele variatie kan er op basis van spiegels geen doseeradvies worden weergegeven [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 5-13 uren [1]. De maximale plasmaconcentratie wordt na ong. 2-3 uur bereikt. De biologische beschikbaarheid bedraagt ong. 80% en ong. 86% wordt aan plasma-eiwitten gebonden.
Oxazepam wordt geglucuronideerd tot een inactieve metaboliet, die gedeeltelijk met de urine wordt uitgescheiden en gedeeltelijk wordt gedeglucuronideerd tot oxazepam [2].
Bij een gestoorde nierfunctie en bij ouderen is de halfwaardetijd van het oxazepamglucuronide verlengd. Er wordt hierdoor meer oxazepam teruggevormd uit deze metaboliet, wat leidt tot een verlenging van de halfwaardetijd van oxazepam [2]. Zie TDM monografie Toxicologie.org: Benzodiazepinen
Referenties:[1] TDM monografie Toxicologie.org: Benzodiazepinen; geraadpleegd op 12/10/2016
[2] Informatorium Medicamentorum 2011, via KNMP kennisbank, geraadpleegd op 12/10/2016
[3] Farmacotherapeutisch Kompas: Temazepam; geraadpleegd op 01/07/2020
ISO-15189 scope:Ja