>Terug

Tenofovir

 

Tenofovir in plasma - Bepaling wordt extern uitgevoerd
Synoniemen:Viread
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 2,0 ml bloed
Minimaal: 1,0 ml bloed
Afnamecondities:Door de lange halfwaardetijd is het tijdstip na inname minder relevant, indien mogelijk wordt een dalspiegel geprikt. Een alternatief is een spiegel, die zo laat mogelijk in het doseringsinterval wordt geprikt.
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20ºC
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:Eén keer per maand
Monsterontvangst:
Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:
Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties: Er is geen therapeutische gebied voor tenofovir bekend.

De spiegeluitslag wordt verwerkt ten opzichte van de literatuurwaarden voor de Cmax en de Cmin van tenofovir 1 dd 245 mg bij volwassenen: 0.30 en 0.05 mg/l. Alle uitslagen die daarbinnen vallen worden als therapeutisch beoordeeld.

Toxische spiegels: Niet bekend
Klinische betekenis:Het bepalen van de serumconcentraties tenofovir wordt zinvol geacht, wanneer beoordeeld moet worden of een dosisaanpassing heeft geleid tot een blootstelling die gelijk is aan de gebruikelijke 1 dd dosering van 245 mg bij normale nierfunctie [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:

Halfwaardetijd: 24 uur (tenofovir in plasma); > 60 uur (tenofovirdifosfaat intracellullair). Op dit moment is niet bekend of er een relatie bestaat tussen de concentratie en het antivirale effect. Evenmin is bekend of er een relatie is tussen de moederverbinding (tenofovir) en de intracellulaire concentratie van de actieve verbinding (tenofovirdifosfaat). Verder is van belang te weten dat er intracellulair nog actieve verbindingen aanwezig zijn als plasmaconcentraties van tenofovir zich beneden de detectiegrens bevinden [1].

Tenofovir wordt niet door het cytochroom-P-450-systeem gemetaboliseerd en zal om die reden geen interacties met antiretrovirale middelen hebben. Echter, wel verlaagt het de atazanavirspiegels en verhoogt het de spiegels van didanosine. Tot slot wordt tenofovir na inname van een vetrijke maaltijd (1000 kCal, 50% vet) beter opgenomen dan na nuchtere inname, waarbij met een licht ontbijt geen verschil is ten opzichte van nuchtere inname. Tenofovir kan dus met of zonder voedsel ingenomen worden [1]. Zie TDM-protocol Raboud UMC: Tenofovir

Referenties:[1] TDM-protocol Radboud UMC; tenofovir; Geraadpleegd op 22/07/2019
ISO-15189 scope:Nee