>Terug

Thioguanine

Tabel

 

Thioguanine in volbloed
Synoniemen:
ACES-TG/ 6-TG/ Lanvis
Afnamevoorkeur:Li-heparinebuis (zonder gel)
Afnamevolume:Gewenst: 7 ml bloed
Afnamecondities:Afnametijdstip niet kritisch, dalspiegel wordt meestal aangehouden
Na afname koelen en gekoeld bewaren
Verzendcondities:Gekoeld; 4°C
Bewaarconditie:Volbloed; 4°C
Methode:HPLC
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op dinsdag (uitslag is woensdagochtend bekend).
Materiaal dient uiterlijk maandag om 14:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:
Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:
UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:
Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (
088-75 744 88)
Referentiewaarden:
Therapeutisch [1,2]:
6-TGN: 300-1250 picomol/8x108 RBC (Dervieux methode)
 
Toxisch [1]:
6-TGN > 2600 picomol/8x108 RBC (Dervieux methode)
Klinische betekenis:
Thioguanine is een goed alternatief voor patiënten die intolerant zijn voor AZA of 6-MP en voor patiënten met een TPMT-polymorfisme [4].
De invloed van TPMT-polymorfisme is kleiner bij 6-TG dan bij 6-MP en AZA [1].
Aanvullingen:

De orale absorptie van thioguanine is niet volledig en variabel (biologische beschikbaarheid van 14-46%) [1].  Thioguanine is niet meer te detecteren in plasma na 6 uur, omdat het volledig gemetaboliseerd is tot thioguanine nucleotides (6-TGN). 6-MMPR is ook niet te detecteren bij toediening van 6-TG [1].

De European 6-TG Working party adviseert monitoring van de parameters: bloedbeeld; ALAT; ASAT; Alkalische fosfatase; GGT, bilirubine en C-reactief proteine bij start therapie en 1, 2, 4, 8, 12 weken en daarna iedere 3 maanden. [2]
Verder zijn er nog veel onduidelijkheden m.b.t levertoxiciteit bij thioguanine [2].
 
Zie TDM monografie NVZA: Thiopurines
Referenties:
[1] Derijks LJ. Thiopurines inflammatory bowel disease. New strategies for optimization of pharmacotherapy. Proefschrift. 2005
[2] TDM-richtlijn Thiopurines Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers . Beschikbaar via : http://tdm-monografie.org/. Geraadpleegd op 24/07/2019
[3] Dubinsky MC, Hassard PV, Seidman EG, Kam LY, Abreu MT, Targan SR, Vasiliauskas EA. An open-label pilot study using thioguanine as a therapeutic alternative in Crohn's disease patients resistant to 6-mercaptopurine therapy. Inflamm.Bowel.Dis. 2001; 7:181-189.
[4] Derijks LJJ, de Jong DJ, Gilissen LPL, Engels LGJB, Hooymans PM, Jansen JBMJ, Mulder CJJ. 6-Thioguanine seems promising in azathioprine- or 6-mercaptopurine-intolerant inflammatory bowel disease patients: A short-term safety assessment. Eur.J.Gastroenterol.Hepatol. 2003; 15:63-67.
ISO-15189 scope:Ja