>Terug

Topiramaat


Topiramaat in plasma
Synoniemen:Epitomax, topamax
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:2x per week (maandag en donderdag)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 14:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is de volgende ochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties: Epilepsie: 5 – 20 mg/L
Toxische spiegels: Niet bekend
Klinische betekenis:Het bepalen van de serumconcentraties topiramaat is van toegevoegde waarde voornamelijk vanwege grote interindividuele variaties in plasmaspiegel. Daarnaast kan TDM zinvol worden geacht in geval van intoxicaties en bij verdenking op therapieontrouw [1].
Aanvullingen:De eliminatiehalfwaardetijd bedraagt 19-25 uur en is bij nierfunctiestoornis en bij matige tot ernstige leverfunctiestoornis verlengd. Bij kinderen is de eliminatiehalfwaardetijd korter [1, 2].
Referenties:[1] Krasowski M et al. Therapeutic drug monitoring of the newer anti-epilepsy medications. Pharmaceuticals (Basel). 2010 June 11; 3(6): 1909–1935.
[2] Informatorium medicamentorum 2011 via KNMP Kennisbank; geraadpleegd op 10/07/2019
ISO-15189 scope:Ja