>Terug

Totaal Homocysteïne

Totaal Homocysteïne

Kwantificeren van Totaal Homocysteïne (tHCYS) in plasma m.b.v. LC-MS/MS

De kwantitatieve bepaling van tHCYS in plasma vindt plaats op het LC-MS/MS systeem. Dit is een UPLC systeem gekoppeld aan een massaspectrometer. Aan plasma wordt voor de kwantificering een stabiele isotoop deuterium gelabeled tHCYS (tHCYS-D4) toegevoegd. Na eiwitprecipitatie worden de monsters op het LC-MS/MS systeem geïnjecteerd. Met het UPLC systeem vindt er door middel van een reversed phase kolom een scheiding plaats. Met behulp van een online massaspectrometer wordt er basis van massa/lading verhouding tHCYS en tHCYS-D4 gedetecteerd. Er wordt een ijklijn in plasma geanalyseerd waarmee het mogelijk is om tHCYS in plasma te kwantificeren.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 200 µl plasma nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en is te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Basis Metabool onderzoek

Mogelijke interferentie(s)

Geen. N.B. : In volbloed (bij kamertemperatuur)  is de  homocysteine concentratie instabiel en stijgt ongeveer 1 µmol/L per uur. Het wordt aanbevolen om bloed direct na afname af te draaien en het plasma in te vriezen.

Extra informatie

Voor deze analyse wordt deelgenomen aan ringonderzoek(en)

Referentiewaarden

Bijna alle referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeelden

Verworven en aangeboren defecten in het metabolisme van cobalamine (vitamine B12) en homocystinurie (methyleentetrahydrofolaat reductasedeficiëntie of cystathionine-bèta-synthasedeficiëntie).