>Terug

Valganciclovir


Valganciclovir in plasma
Synoniemen:Valcyte
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel), tevens is afname van topspiegel mogelijk
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:3x per week (maandag, woensdag en vrijdag)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
NB: maandag en woensdag wordt er overnacht bepaald. De uitslag is de volgende ochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt, Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Ganciclovir wordt gemeten, zie voor meer informatie monografie van Ganciclovir
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan uitgevoerd worden bij het vermoeden van een intoxicatie bijvoorbeeld bij nierfunctiestoornissen 
Klik hier voor meer farmacotherapeutisch informatie
Aanvullingen:Valganciclovir is een L-valylester (pro-drug) van ganciclovir. Het wordt na orale toediening door esterasen in de darm en lever snel en volledig gemetaboliseerd tot ganciclovir.
Halfwaardetijd: 2,5 - 4 uur. Bij nierfunctiestoornissen is de halfwaardetijd sterk verlengd.
Referenties:[1] Jansen CFM et al. Treatment of symptomatic congenital cytomegalovirus infection with valganciclovir. J Perinat Med, 2005;33:364-6.
[2] Farmacotherapeutisch Kompas: Valganciclovir; geraadpleegd op 06/07/2020
ISO-15189 scope:Ja