>Terug

Vanillylamandelzuur (VMA)

Kwantificeren van homovanillinezuur (HVA) en vanillylamandelzuur (VMA) in urine met behulp van UPLC-MS/MS

De kwantitatieve bepaling van homovanillinezuur (HVA) en vanillylamandelzuur (VMA) in urine vindt plaats op het UPLC-MS/MS systeem. Dit is een UPLC-systeem gekoppeld aan een massaspectrometer. Aan urine wordt voor de kwantificering met stabiele isotoop (deuterium) gelabeled HVA (HVA-D4) en VMA (VMA-D3) toegevoegd. Na filtratie worden de monsters op het UPLC-MS/MS-systeem geïnjecteerd. Met het UPLC-systeem vindt door middel van een reversed phase-kolom scheiding plaats. Met behulp van de online massaspectrometer wordt er op basis van de massa-ladingverhouding HVA, HVA-D4, VMA en VMA-D3 gedetecteerd. Er wordt een ijklijn geanalyseerd waarmee het mogelijk is om HVA en VMA in urine te kwantificeren.

Soort en benodigde hoeveelheid materiaal

Voor het uitvoeren van deze bepaling is minimaal 150 µl urine nodig.

Verzendcondities

De verzendcondities van het materiaal zijn standaard en te vinden onder Informatie over indienen aanvraag (paragraaf Materiaal).

Doorlooptijd

Deze analyse valt onder de categorie Metabool onderzoek volgens afspraak.

Mogelijke interferenties

Tricyclische antidepressiva en antipsychotische agentia, alcohol, levodopa, acetaminofen (paracetamol) zijn de meest frequente oorzaken van vals positieve resultaten.

Referentiewaarden

Alle referentiewaarden worden vermeld in de uitslagbrief. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling.

Ziektebeelden 

  • Diagnostiek en follow-up van tumoren die catecholamines uitscheiden (bijvoorbeeld neuroblastoom, pheochromocytoom).
  • Opsporen van defecten in het catecholaminemetabolisme (bijvoorbeeld monoamine oxidase-A deficiëntie, dopamine bèta-hydroxylase deficiëntie).