>Terug

Venlafaxine


Venlafaxine in plasma
Synoniemen:Efexor
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20ºC
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op donderdag (even weken).
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is de vrijdagochtend bekend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Erik van Maarseveen / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Therapeutisch:
Venlafaxine + o-desmethylvenlafaxine: 100 - 400 µg/L
Toxische spiegels:
Venlafaxine + o-desmethylvenlafaxine: >1000 µg/L
Klinische betekenis:Het bepalen van de serumconcentraties venlafaxine wordt zinvol geacht in geval van intoxicatie. Bovendien bestaan er grote inter-individuele verschillen in spiegels en is voorzichtigheid geboden bij patienten met een verminderde nierfunctie [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:De halfwaardetijden bedragen 5 uur (venlafaxine) en 11 uur (o-desmethylvenlafaxine). Venlafaxine wordt gemetaboliseerd door CYP2D6 tot o-desmethylvenlafaxine (actieve metaboliet) en CYP3A4 (N-desmethylvenlafaxine, niet actief). [2]

Venlafaxine wordt bijna volledig geabsorbeerd na orale toediening. De maximale plasmaspiegels worden bereikt na:
- Gewoon preparaat: ca. 2 uur (venlafaxine) ca. 4 uur (o-desmethylvenlafaxine).
- Gereguleerde afgifte: ca. 6 uur (venlafaxine) en ca. 9 uur ( o-desmethylvenlafaxine). [1]

Bij intermediate en poor metabolizers van het CYP2D6: de plasmaconcentratie kan verhoogd zijn, een alternatief of monitoring wordt aanbevolen. Bij ultrarapid metabolizers: de plasmaconcentratie kan verlaagd zijn, aanpassing van de dosering of een alternatief wordt aanbevolen [2]. Zie TDM monografie NVZA: Venlafaxine Het metabolisme van venlafaxine is verzadigbaar, waardoor er bij een overdosering sprake is van non-lineaire kinetiek.
Indien een venlafaxine intoxicatie de dood veroorzaakte, was de mediane postmortale concentratie bij 18 patiënten 6070 μg/l voor VEN en 1110 μg/l voor ODV (samen 7180 μg/l). Deze gemeten spie-gels kunnen hoger zijn dan de daadwerkelijke spiegels, omdat postmortaal redistributie van het geneesmiddel vanuit organen en weefsels naar de bloedbaan optreedt. Als toxische spiegel wordt >1000 μg/l gerapporteerd en als potentieel fatale spiegel >3250 μg/l. [1]

De 'steady state'-plasmaconcentratie van venlafaxine en O-desmethylvenlafaxine wordt binnen 3 dagen bereikt. [2]
Referenties:[1] Monografie Venlafaxine CAT/NVZA. Versie maart 2019.
[2] Informatorium medicamentorum 2011, via de KNMP kennisbank. Geraadpleegd op 28/06/2019
[3] 5. Hiemke C, Baumann P, Bergemann N, et al. AGNP consensus guidelines for therapeutic drug monitoring in psychiatry: update 2011. Pharmacopsychiatry 2011; 44(6):195-235
ISO-15189 scope:Ja