>Terug

Verapamil


Verapamil in plasma
Synoniemen:Isoptin, Kortac 240
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Het afnemen van een bloedmonster dient 2 - 3 uur na inname te geschieden.
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20ºC
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op maandag
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Uitslag volgt uiterlijk de volgende ochtend.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Vincent Attevelt , Teamleider TDM (088-75 560 88)
Dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Referentiewaarden:Spiegels van calciumantagonisten correleren niet goed met het klinische effect. Onderstaande waarden zijn slechts indicatief
Therapeutisch: 0,09 – 0,35 mg/L; dal: 0,05 – 0,3 mg/L
Toxisch: > 0,9 mg/L
Klinische betekenis:Bepaling van de bloedspiegel in geval van een vermoede intoxicaties met calciumantagonisten zoals verapamil is uitsluitend zinvol indien onduidelijkheid bestaat omtrent de aard van de intoxicatie; patiënten dienen al behandeld te worden voordat de uitslagen van het analytische onderzoek bekend zijn [1]Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:De plasmahalfwaardetijd bedraagt 2-8 uur. Na 1-2 dagen oraal gebruik kan de plasmahalfwaardetijd oplopen tot 4,5-12 uur, waarschijnlijk ten gevolge van verzadiging van enzymsystemen in de lever [2].
Zowel claritromycine, erytromycine als verapamil zijn substraat voor en remmer van CYP3A4, en kunnen elkaars metabolisme beïnvloeden. Proteaseremmers remmen het metabolisme. Bovendien kan de saquinavir concentratie stijgen [2].
Verapamil wordt snel en bijna volledig omgezet in de lever in ten minste 12 metabolieten. Alleen norverapamil heeft farmacologische activiteit. Na herhaalde toediening kan deze metaboliet cumuleren [2].
Verder kunnen de Cmax en AUC van oraal toegediend verapamil afnemen door cisplatine, cyclofosfamide, procarbazine en vincristine [2].
Zie TDM monografie Toxicologie.org: Calciumantagonisten
Referenties:[1] Toxicologie behandelinformatie monografie calciumantagonisten 3 juni 2011. NVZA/NVIC/NVKF.
[2] Informatorium medicamentorum 2011, via de KNMP kennisbank. Geraadpleegd op 19-06-2011.
[3] Farmacotherapeutisch Kompas: Verapamil; geraadpleegd op 06/07/2020
ISO-15189 scope:Ja