Terug

Drs. M.H. (Mirjam) van Velthuizen-Lormans

Lid (bedrijfsvoering en financiën)

Biografie

Drs. Mirjam van Velthuizen is sinds 15 oktober 2013 lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. In 2000 trad zij in dienst bij het UMC Utrecht, waar zij gedurende tien jaar verschillende leidinggevende functies heeft bekleed. In 2010 is zij benoemd als Lid Raad van Bestuur bij Rivas Zorggroep met als aandachtsgebied het Beatrixziekenhuis, voordat zij medio oktober 2013 toetrad tot de raad van bestuur UMC Utrecht. Mirjam studeerde Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 1996-1999 werkte zij als extern organisatie adviseur bij organisatieadviesbureau Inter-Orga bv.

Mirjam van Velthuizen-Lormans

Onbezoldigde nevenactiviteiten

 
  
Bestuurder Samenwerkingsverband Uithofbeheer                   start 2015
Lid Externe Adviesraad Executive Master of Science Finance & Control (EMFC)
opleiding bij Nyenrode Business Universiteit              
start jan-18          
Lid Raad van Toezicht vrienden UMC Utrecht/ WKZ                                             start sep-13
Secretaris bestuur WKZ Fonds                                                                                                        start sep-13
Lid Raad van Toezicht Nictiz                                                                                                                         startdatum volgt