Vorige

Genoomdiagnostiek

De sectie Genoomdiagnostiek richt zich op de diagnostiek van een groot aantal erfelijke, aangeboren en verworven aandoeningen. We gebruiken geavanceerde analysetechnieken en ontwikkelen voortdurend nieuwe testen. Het laboratorium is ISO 15189-geaccrediteerd.

Bericht d.d. 30-3-2020: In lijn met het beleid van het UMC Utrecht om zorg te kunnen blijven geven aan ieder die dat het meest nodig heeft, garandeert het laboratorium voor genoomdiagnostiek op dit moment de doorlooptijd van spoedeisende diagnostiek zoals:

 • prenatale diagnostiek
 • diagnostiek voor de neonatale intensive care unit (NICU)
 • diagnostiek bij acute leukemie
 • behandelingsgerichte diagnostiek (zoals voor borstkanker)

Voor de overige diagnostiek kunt u wel materiaal voor onderzoek in blijven sturen, maar voor deze diagnostiek kunnen wij de doorlooptijd niet garanderen.

We hopen op uw begrip en medewerking. Mocht u vragen hebben over urgentie van diagnostiek dan kunt u contact met ons opnemen. Kijk hier voor algemene informatie over het beleid van het UMC Utrecht rond het coronavirus. 

Laboratorium ruimte

Aandachtsgebieden 

De sectie Genoomdiagnostiek werkt voor de patiëntenzorg en participeert in wetenschappelijk onderzoek. Daarbij werken we onder meer samen met speerpunten en klinische domeinen van het ziekenhuis. Hoofdthema’s zijn:

 • Afweer
 • Bloed
 • Hart en vaten
 • Hersencentrum 
 • Huid
 • Kanker
 • Maag Lever Darm
 • Nieren
 • Ontwikkeling
 • Spieren
 • Stofwisseling
 • Verstandelijke beperking
 • Weesziekten/Orphan Diseases

Partners

De sectie Genoomdiagnostiek is verbonden met: 

 • Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
 • De Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL
 • De Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG

Contact

Bezoekadres

UMC Utrecht
Locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Verwijzers/artsen: 088-7554090  (van 8:30 - 17:00 uur)
Patiënten/adviesvragers: 088-7553800 (van 8:30 - 17.00 uur)

Postadres

UMC Utrecht, afdeling Genetica
Huispostnummer KC.04.084.2
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Fax lab.: 088-7555034