Terug

Medische vervolgopleidingen (aios)

Wij bieden basisartsen een opleidingsplaats aan tot medisch specialist. We werken voortdurend aan de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen door trainingen te bieden aan opleiders en discipline overstijgend onderwijs aan aios. Verder ondersteunen we de opleidingen om kwaliteit en continuïteit inzichtelijk te maken en te waarborgen.

Overzicht van opleidingen

Alle medische vervolgopleidingen zijn erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). 

Utrecht luchtfoto

OOR Utrecht

De OOR (Onderwijs-en Opleidingsregio) Utrecht bestaat uit een regionaal opleidingsnetwerk waarin het UMC Utrecht en haar partnerziekenhuizen samenwerken ten behoeve van een optimale invulling van de medische vervolgopleidingen.

Lees meer
Aios cursus

Cursussen voor aios

Als arts in opleiding tot specialist (aios) dien je je ook te bekwamen op terreinen buiten het direct medisch inhoudelijke domein. De kerncompetenties (CanMeds) die vastgesteld zijn door het Centraal College Medisch Specialisten, zijn opgenomen in het Discipline Overstijgend Onderwijs voor aios.

Lees meer
Cursus teach the teachers

Opleiders Teach the Teacher

Het opleiden van artsen tot medisch specialisten vereist didactische vaardigheden. Wij bieden opleiders en leden van de opleidingsgroep trainingen om deze vaardigen te ontwikkelen.

Lees meer
Man papieren

Kwaliteit en advies

Een betere opleiding nu is betere zorg straks. Kwaliteitszorg, ontwikkeling en innovatie van de medische vervolgopleidingen staan hoog in het vaandel. Wij geven deze ambitie vorm door een Kwaliteit- & Adviescyclus te hanteren. 

Lees meer
Aios met opleider

Centrale Opleidingscommissie

De Centrale Opleidingscommissie (COC) is een overlegorgaan dat zich bezig houdt met het continu bevorderen van de kwaliteit van de opleidingen en het handhaven van een veilig opleidingsklimaat.

Lees meer
Bestuur VAO

VAO

De Vereniging Academici in Opleiding (VAO) is een overkoepelende vereniging van alle aios in het UMC Utrecht. De VAO behartigt de belangen van aios, bevordert de onderlinge contacten tussen de verschillende specialismen en vertegenwoordigt aios in diverse bestuursorganen.

Lees meer

Contact

Stel uw vraag door contact met ons op te nemen via: