Terug

Elektro-encefalogram (EEG onderzoek)

Bij een EEG of hersenfilmpje kijken we naar de elektrische activiteit van uw hersenen. We plakken bij een EEG onderzoek elektroden op uw hoofd en bij uw hart, en meten zo uw hersenactiviteit.

Bekijk wat er gebeurt bij een EEG onderzoek

Fleur krijgt een EEG onderzoek

Meer informatie

Een EEG onderzoek kan kort duren (anderhalf uur) of lang (dagen tot weken). Met lange registraties bekijken we ook uw nachtslaap om aanvallen op te sporen. Zo’n video-EEG van een aanval levert de meeste informatie op over wáár epilepsie in de hersenen ontstaat. Onze ervaren neurofysiologen beoordelen de EEG. Zij doen ook de EEG-diagnostiek bij patiënten voor epilepsiechirurgie.

Voorbereiding

Bij dit onderzoek plakken we elektroden op uw hoofdhuid. Daarom verzoeken we u de dag vóór het onderzoek uw haren te wassen. Gebruik daarna geen haarlak, gel of vet meer.

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt...

Tips voor het gesprek over een onderzoek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorb...

Tijdens het onderzoek

Elektroden plakken

De laborant klinische neurofysiologie vraagt u op de onderzoekbank te gaan liggen. Vervolgens plakt hij ruim twintig metalen dopjes (elektroden) op uw hoofd en een of twee op uw handen. Deze elektroden zijn via snoeren verbonden met het EEG-apparaat.

Begin van het onderzoek

De elektroden worden met contactpasta (een soort gelei) gevuld. Als alle elektroden goed zijn aangebracht, gaat de laborant achter het EEG-apparaat zitten. Daarna begint de registratie. Hiervan voelt u niets.

Opdrachten

De laborant geeft u een aantal opdrachten, zoals ogen open en dicht doen, een vuist maken, kijken naar een plaat, diep zuchten en het kijken in een lamp die flitst. Terwijl u de opdrachten uitvoert, registreert het EEG-apparaat uw hersenactiviteit.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer vijf kwartier. Hiervan is ongeveer een half uur voorbereidingstijd. Elektroden verwijderen duurt een kwartier.

Plaats van het onderzoek

Het onderzoek voeren we uit op de polikliniek klinische neurofysiologie.

Na het onderzoek

Na afloop verwijdert de laborant de elektroden van uw hoofd en handen. De lijm wordt zo goed mogelijk uit uw haar gekamd.

De uitslag

De uitslag van het EEG is ongeveer zeven tot tien werkdagen na het onderzoek bekend bij uw behandelend arts.

Wachttijden

Klik hieronder voor het overzicht van alle wachttijden voor de afdeling neurologie & neurochirurgie.

Wachttijden afdeling neurologie en neurochirurgie

Contact

Neem dan contact op met uw behandelaar (neuroloog of kinderneuroloog).