Terug

Hyperventilatieonderzoek

Hyperventilatie is te snel en te diep ademhalen. Tijdens een hyperventilatieonderzoek kijken we of uw klachten samenhangen met hyperventilatie.

Meer informatie

Als u u sneller en dieper ademhaalt terwijl u ergens rustig zit, noemen we dit hyperventilatie. Door  de hyperventilatie krijgt u te veel zuurstof in uw lichaam terwijl het koolzuurgehalte in uw bloed daalt. Dit kan geen kwaad, maar brengt wel een aantal onaangename verschijnselen met zich mee zoals:

  • duizeligheid;
  • een strak gevoel of tintelingen rond de mond;
  • angst om flauw te vallen.

Wat is hyperventilatie?

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig. U mag voor aan het onderzoek gewoon eten en drinken. Overleg met uw behandeld specialist of u uw medicijnen mag blijven gebruiken. 

Op de dag van uw afspraak, meldt u zich bij de afdeling longfunctie, receptie 8 in het UMC Utrecht. Voordat het onderzoek begint vertelt een laborant u wat er gaat gebeuren.

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Tips voor het gesprek over een onderzoek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener over een onderzoek.

Lees meer

Tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek begint vult u een vragenlijst in.  Dzez lijst maakt duidelijk wat uw klachten zijn. 

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel. U ademt via een apparaat dat uw longfunctie meet. U krijgt een mondstuk in uw mond en een klemmetje op uw neus. Zo kunt u niet via uw neus ademen. We vragen u vervolgens om een paar minuten lang diep in en uit te ademen. De longfunctielaborant geeft het tempo van uw ademhaling aan. Daarna moet u nog enkele minuten door het mondstuk ademen voordat de test klaar is. Het onderzoek is niet pijnlijk, soms wel inspannend . 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na het onderzoek

Uitslag van het onderzoek 

Aan de hand van de vragenlijst, het herstel van uw ademhaling en het koolzuurgehalte in de uitgeademde lucht, beoordeelt de arts of uw klachten het gevolg zijn van hyperventilatie.  

Als u op controle komt, bespreekt uw behandelend specialist de uitslag van het onderzoek met u.

Hebt u vragen?

Hebt u nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling longfunctie.

De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.