Terug

Inspanningstest

Het doel van deze test is om te bepalen hoe goed u zich kunt inspannen; wat is uw inspanningscapaciteit?

De test

U spant zich in op de fiets of de loopband en de belasting wordt stapsgewijs zwaarder. Ondertussen controleren we de reactie van het hart en de bloeddruk op deze inspanning.
De test is het best te interpreteren als u zich maximaal inspant.

Dit onderzoek kan deel uitmaken van een preventief sportmedisch onderzoek, maar we gebruiken het ook om inspanningsgebonden klachten in kaart te brengen. In dat geval wordt de inspanningstest voorafgegaan door een korte intake (gericht op hart en vaatziekten en algemene gezondheid), een hartfilmpje en longfunctieonderzoek.

Wachttijden en toegangstijden

Uitleg wachttijden
Belangrijk Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Hebt u vragen?

Als u suggesties, vragen, op- of aanmerkingen hebt, dan horen wij deze graag van u. U kunt ons bereiken via de polikliniek sportgeneeskunde.

Adres

Ons postadres is (postzegel is niet nodig):

UMC Utrecht
T.a.v. management sportgeneeskunde
Huispostnummer: W01.121
Antwoordnummer 8419
3500 VW Utrecht

 

 

088 75 588 31

bereikbaar van 08.00 - 16.30 uur