Vorige

Kijkoperatie in de borstholte met video

Een kijkoperatie met behulp van videobeelden wordt ook wel een VATS genoemd. VATS staat voor ‘video assisted thoracoscopie’. De hart-longchirurg kijkt met een camera in de borstholte. Dit gebeurt onder narcose.

Waarom een kijkoperatie?

 • verder onderzoek bij longafwijkingen
 • behandeling van een klaplong (pneumothorax)
 • om holtes met vocht (cysten) te verwijderen
 • onderzoek en verwijdering van een tumor

 

Meer informatie

Lees voor meer informatie de informatiefolder kijkoperatie van de long.
 • Voorbereiding

  Polikliniek pre-operatieve screening

  Voor de operatie brengt u een bezoek aan de polikliniek pre-operatieve screening (de POS-poli). Dit kan voor de opname gebeuren of op de dag van opname. Hier heeft u een gesprek met onder andere de anesthesist en een apothekersassistente. 

  Opname in het ziekenhuis

  Op de dag van de opname meldt u zich bij de afdeling Centrale Opname. U vindt deze afdeling bij de hoofdingang. Een gastvrouw of – heer brengt u naar de verpleegafdeling b3west. Op de verpleegafdeling heeft u een gesprek met:

  • een verpleegkundige
  • de zaalarts
  • de hart-longchirurg
  • de fysiotherapeut

  De avond voor de operatie

  • Vanaf de avond voor de operatie (00.00 uur) moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen dat u niet meer mag eten en drinken. Ook mag u niet meer roken.
  • U moet voor de operatie sieraden en piercings verwijderen. Ook ringen. Die worden anders van uw vinger afgehaald.
  • Nagellak moet verwijderd worden.

  De dag van de operatie

  De verpleegkundige brengt u met bed van de afdeling naar de operatiewachtkamer (holding). Voordat u in de slaaptoestand (onder narcose) wordt gebracht, geeft de anesthesioloog u een infuus. Hierdoor worden de slaapmedicijnen (anesthetica) gespoten.

  Ook brengt hij, als u nog wakker bent, een slangetje aan in de rug (de epidurale katheter). Dit is voor de pijnbestrijding na de operatie.

  Operatie

  Dit is algemene informatie over de operatie. Of de onderstaande informatie op u van toepassing is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw zorgverlener bespreekt dit met u.

  Wat moet u meenemen?

  Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

  Tips voor het gesprek over de operatie

  Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener over uw operatie.

 • Tijdens het onderzoek

  De hart-longchirurg maakt een paar sneden van drie à vier centimeter in de huid, tussen de ribben door. Hierna laat de chirurg lucht in de borstkas stromen. De long klapt dan in. Zo zijn de long en het borstvlies goed te zien. Via een  paar buizen (scoop) met aan het uiteinde een lampje, een pincet en een 'happertje', bekijkt de chirurg de long en het borstvlies. Hij kan zo een stukje weefsel (biopt) of vocht weghalen. 

  Drain

  Aan het einde van de ingreep laat de chirurg een dun slangetje (drain) achter. Het uiteinde van de drain ligt tussen het longvlies en het borstvlies.  De drain wordt aan de huid vastgemaakt met een hechting. Aan de andere kant komt een opvangbak voor lucht en vocht met zuigpomp  (thoraxdrain), die vocht en het teveel aan lucht continu wegzuigt.

  Recovery

  Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer (recovery). Hier wordt u langzaam wakker. Bent u goed wakker dan gaat u een nacht naar de medium care op afdeling b4oost. De volgende dag brengen we naar de verpleegafdeling b3west.

  Mogelijke complicaties

  Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij een kijkoperatie mogelijke complicaties zoals

  • bloeding
  • bloeduitstorting
  • infectie
  • heesheid
 • Na het onderzoek

  Op de verpleegafdeling

  Na de ingreep controleren we regelmatig uw pols, bloeddruk, de wond en of u pijn heeft. U krijgt pijnstilling. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft bij de verpleegkundige en de arts of u nog pijn heeft. Op die manier is goede pijnbestrijding mogelijk. U moet goed kunnen bewegen, ophoesten en doorademen. Dit om het herstel te bevorderen en complicaties te voorkomen.

  U mag na de ingreep, als u goed wakker bent en niet misselijk, weer wat water drinken. Gaat dit goed dan mag u weer alles eten en drinken.

  Uw stem is  wat hees doordat u een beademingsbuis in de keel hebt gehad terwijl u onder narcose was. Dit trekt binnen enkele dagen weer weg.

  Röntgenfoto

  Om te controleren of de long zich goed ontplooit worden er dagelijks röntgenfoto’s gemaakt. Eerst op de kamer en daarna op de röntgenafdeling.

  Verwijderen van de drains en hechtingen

  Als de long weer tegen het borstvlies van de holte aanligt en er geen luchtlekkage meer is, wordt er gekeken of de drain eruit kan. Dit wordt voorzichtig in stappen gedaan. Vijf  dagen na het verwijderen van de drains mag u weer douchen.

  Hechtingen zijn meestal oplosbaar. Als de hechtingen toch verwijderd moeten worden dan bespreekt de verpleegkundige dit met u.

  Uitslag

  De zaalarts bespreekt met u en eventueel uw familie de uitslag.

  Leefregels

  De eerste zes weken na ontslag  raden we u aan geen zwaar lichamelijk werk te verrichten of te vliegen.

Contact en vragen

Hebt u nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling longziekten.