Terug

Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie in de borstholte. Dit gebeurt onder volledige narcose. De hart-longchirurg kijkt met een kijkbuis of er rondom de luchtpijp afwijkend weefsel zit en of er zieke lymfeklieren te zien zijn. Via een sneetje in de hals brengt de arts een buisje (scoop) in om de borstholte rond de luchtpijp te bekijken. De ingreep vindt plaats in de operatiekamer, onder algehele narcose.

Voorbereiding

Polikliniek pre-operatieve screening (POS)

Voor de operatie brengt u een bezoek aan de polikliniek pre-operatieve screening (de POS-poli). U heeft hier een aantal gesprekken en er vinden enkele onderzoeken plaats

Door verschillende omstandigheden kan het gebeuren dat u niet eerst op een aparte dag naar de POS-poli komt, maar dat het bezoek de dag van opname plaatsvindt. De opname dag is een dag vóór de operatie.

Opname in het ziekenhuis

Op de dag van de opname meldt u zich bij de balie Centrale Opname. U vindt deze balie bij de hoofdingang. Een gastvrouw of – heer brengt u naar de verpleegafdeling longziekten, B3 west. Op de verpleegafdeling heeft u een gesprek met:

 • een verpleegkundige;
 • de zaalarts;
 • de hart-longchirurg.

Avond voor de operatie

Vanaf de avond voor de operatie (00.00 uur) mag u niet meer eten. Tot twee uur voor de operatie mag u nog wel drinken. Water, appelsap, limonade, thee en koffie zonder suiker zijn toegestaan,  alle andere dranken niet. Ook mag u niet meer roken.

De dag van de operatie

Het is belangrijk dat:

 • sieraden en piercings verwijderd zijn;
 • uw gehoorapparaat uit is voor u naar de operatiekamer gaat;
 • uw gebitsprothese en lenzen uit zijn;
 • nagellak verwijderd is.

De verpleegkundige brengt u in bed van de afdeling naar de wachtruimte bij operatiewachtkamer (de holding). Voordat u in de slaaptoestand (onder narcose) wordt gebracht, geeft de anesthesioloog u een infuus. Hierdoor krijgt u de slaapmedicijnen (anesthetica) toegediend. Ook krijgt u, als u nog wakker bent, een slangetje in de rug (epiduraal katheter). Dit is voor de pijnbestrijding na de operatie.
Tijdens de operatie heeft u een buisje (tube) in de keel waardoor u geholpen wordt met ademhalen.

Uitstellen van operaties

In het UMC Utrecht worden ook spoedoperaties, of niet geplande hart- en/of longtransplantaties verricht. Dit zijn ingrepen, die elk uur van de dag kunnen plaatsvinden. Het geplande operaties van die dag komen dan te vervallen, Het kan dus zijn dat uw operatie op het laatste moment moet worden uitgesteld. Uiteraard wordt de operatie dan zo snel mogelijk opnieuw ingepland.

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Tips voor het gesprek over een onderzoek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener over een onderzoek.

Lees meer

Een ziekenhuisopname voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw opname in het ziekenhuis goed voorbereidt. Leest u daarom de informatie bij ‘Vóór de opname’ en ‘De opnamedag’.

Lees meer

Tijdens het onderzoek

De hart-longchirurg maakt een snee van ongeveer vier centimeter, net boven het borstbeen in de hals. Via een buisje (scoop) met aan het uiteinde een lampje, bekijkt de chirurg het weefsel rondom de luchtpijp. Via dit buisje neemt hij met een ‘happertje’  stukjes weefsel (biopten) weg uit de lymfeklieren voor onderzoek.

Soms kan de chirurg de lymfeklieren op de hierboven beschreven manier niet bereiken. Hij maakt dan ook een klein sneetje aan de linkerkant  naast het borstbeen.

Na het onderzoek

Recovery (uitslaapkamer)

Direct na de operatie belt de hart-long chirurg uw eerste contactpersoon op. Hij vertelt hoe de ingreep is verlopen.

 • Na de operatie gaat u eerst naar de recovery. Hier wordt u langzaam wakker. Als u goed wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling B3 west.
 • U mag na de ingreep, als u goed wakker bent, weer wat water drinken. Als dit goed gaat, mag u alles weer eten en drinken.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij een mediastinoscopie mogelijke complicaties zoals:

 • een (na)bloeding;
 • infectie van de wond;
 • tijdelijke of blijvende heesheid door de tube.

Op de verpleegafdeling

 • De verpleegkundige zal regelmatig uw pols, bloeddruk, temperatuur, de wond en de drain controleren.
 • U hebt nog een infuus voor extra vocht. Als u misselijk bent na de operatie dan kan de verpleegkundige via het infuus hier medicijnen tegen geven.

Aanvullend onderzoek na de operatie

Om te controleren of er geen klaplong is ontstaan bij de operatie, wordt er na de operatie een röntgenfoto van de longen (x-thorax) gemaakt. Ook wordt er nog éénmalig bloed bij u afgenomen. 

Opnameduur

Als alle uitslagen goed zijn, mag u de dag na de ingreep naar huis.

Lichamelijke verzorging

De wond mag mag 48 uur niet nat worden, wees daarom de eerste twee dagen voorzichtig met douchen

De uitslag

We onderzoeken het weggenomen weefsel. Dit onderzoek duurt minimaal één week. U krijgt de uitslag van dit onderzoek op de polikliniek. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over het onderzoek? Neem dan contact met de verpleegafdeling longziekten (B3 west).