Vorige

Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie in de borstholte. Dit gebeurt onder volledige narcose. De arts kijkt met een kijkbuis of er rondom de luchtpijp afwijkend weefsel zit en of er zieke lymfeklieren te zien zijn. Via een sneetje in de hals brengt de arts een buisje (scoop) in om de borstholte rond de luchtpijp te bekijken. De ingreep vindt plaats in de operatiekamer, onder algehele narcose.

Voorbereiding

Polikliniek pre-operatieve screening

Voor de operatie brengt u een bezoek aan de polikliniek pre-operatieve screening (de POS-poli). Dit kan voor de opname gebeuren of op de dag van opname. Hier heeft u een gesprek met onder andere de anesthesist en een apothekersassistente. 

Opname in het ziekenhuis

Op de dag van de opname meldt u zich bij de  Centrale Opname. U vindt deze receptie  bij de hoofdingang. Een gastvrouw of – heer brengt u naar de verpleegafdeling B3 west. Op de verpleegafdeling heeft u een gesprek met:

 • een verpleegkundige;
 • de zaalarts;
 • de hart-longchirurg;
 • de fysiotherapeut.

De avond voor de operatie

  •  Vanaf  zes uur voor de operatie mag u geen vast voedsel meer gebruiken (niet meer eten). Vanaf  twee voor de operatie mag u niet meer drinken. De verpleegkundigen kunnen u helpen vanaf wanneer dit voor u geldt.
  • Vanaf de avond voor de operatie mag u niet meer roken. Nog beter is het om meer dan drie weken voor de operatie te stoppen. U zult dan minder slijm ophoesten net na de operatie.
  • U moet voor de operatie al uw sieraden en piercings verwijderen. Ook ringen om de vingers kunnen door zwelling problemen geven tijdens de operatie.
  •  Make-up en nagellak graag verwijderen voor de operatie.

De dag van de operatie

De verpleegkundige brengt u met bed van de afdeling naar de operatiewachtkamer (holding). Voordat u in de slaaptoestand (onder narcose) wordt gebracht, geeft de anesthesioloog u een infuus. Hierdoor worden de slaapmedicijnen (anesthetica) gespoten. Tijdens de operatie wordt u geholpen met ademhalen.

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Tips voor het gesprek over een onderzoek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener over een onderzoek.

Lees meer

Een ziekenhuisopname voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw opname in het ziekenhuis goed voorbereidt. Leest u daarom de informatie bij ‘Vóór de opname’ en ‘De opnamedag’.

Lees meer

Tijdens het onderzoek

De hart-longchirurg maakt een sneetje  van enkele centimeters, net boven het borstbeen  in het kuiltje van de hals. Via een buisje (scoop) met aan het uiteinde een lampje, bekijkt de chirurg het weefsel rondom de luchtpijp. Via dit buisje neemt hij met een ‘happertje’ stukjes weefsel (biopten) weg uit de lymfeklieren voor onderzoek.

Soms kan de chirurg de lymfeklieren op de hierboven beschreven manier niet goed bereiken. Er wordt  dan ook een klein sneetje naast het borstbeen gemaakt.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij een kijkoperatie mogelijke complicaties zoals een (na) bloeding, infectie of heesheid. Wanneer u een verhoogde kans op complicaties heeft, bespreekt de hart-longchirurg dit vooraan de operatie met u.

Recovery

Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer (recovery). Hier wordt u langzaam wakker. Bent u goed wakker dan brengen we u naar de verpleegafdeling B3 west.

Na het onderzoek

Op de verpleegafdeling

Na de ingreep controleren we regelmatig uw pols, bloeddruk, de wond en of u pijn heeft. U krijgt pijnstilling. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft bij de verpleegkundige en de arts of u nog pijn heeft. Op die manier is goede pijnbestrijding mogelijk. U moet goed kunnen bewegen, ophoesten en doorademen. Dit om het herstel te bevorderen en complicaties te voorkomen.

U mag na de ingreep, als u goed wakker bent en niet misselijk, weer wat water drinken. Gaat dit goed dan mag u weer alles eten en drinken.

Uw stem kan  wat hees of gevoelig zijn door de beademing  terwijl u onder narcose was. Dit trekt binnen enkele dagen weer weg.

Op de dag na de operatie  wordt er soms nog wat bloed afgenomen. De arts of Physician Assistant zal u beoordelen en gaat het goed, dan mag u in de ochtend naar huis.

 De wond wordt onder de huid gehecht en is dus gesloten. De pleister zal meestal snel verwijderd kunnen worden. We raden u aan om de eerste achtenveertig uur voorzichtig te zijn. Liever niet aankomen en niet nat laten worden. Er hoeven in principe geenhechtingen verwijderd te worden.

Opnameduur

 U verblijft ongeveer achtenveertig uur in het ziekenhuis.

De uitslag

Het weggenomen weefsel wordt naar de patholoog anatoom gestuurd.. Dit onderzoek duurt minimaal zeven werkdagen . U krijgt de uitslag van dit onderzoek op de polikliniek van de longarts. Bij ontslag krijgt u de afspraak mee.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek longziekten.

De afdeling is bereikbaar van  08.30 - 17.00 uur