Terug

Metacholineprovocatietest

De metacholineprovocatietest wordt gebruikt om vast te stellen hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. We gebruiken daarbij een prikkelende maar onschadelijke stof. Tijdens deze test meten we uw longfunctie. We beginnen met meting zonder de prikkelende stof (metacholine). Metacholine heeft hetzelfde effect als histamine. Daarna voeren we een aantal metingen uit. Voor elke meting krijgt u de stof toegediend via verneveling.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Kom daarom op tijd. Om de test te laten slagen is het beter dat u bepaalde medicijnen niet gebruikt op de dag van de provocatietest. Uw behandelend arts of de longfunctieassistent vertelt u om welke medicijnen het gaat.

Voordat het onderzoek begint vertelt een laborant u wat er gaat gebeuren.

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Tips voor het gesprek over een onderzoek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener over een onderzoek.

Lees meer

Tijdens het onderzoek

U krijgt een mondstuk in de mond en een klemmetje op uw neus. Tijdens de test ademt u namelijk in een apparaat, dat de longfunctie meet. We vragen u nu om een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna zult u met tussenpozen verschillende waterige oplossingen van de prikkelende stof inhaleren.

De meetresultaten geven aan hoe prikkelbaar uw longen zijn. U kunt een beetje benauwd worden tijdens het onderzoek, maar deze benauwdheid verdwijnt zodra u (aan het eind van de test) de luchtwegverwijder heeft ingeademd. Als uw longfunctie weer normaal is, is de test afgelopen.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Mogelijke complicaties

Het onderzoek is belastend voor u vanwege het vele blazen, maar het is verder niet gevaarlijk. Tijdens het onderzoek kunt u benauwd worden. Bij heftige benauwdheid dienen we onmiddellijk een luchtwegverwijdend medicijn toe. Dit middel maakt een einde aan uw benauwdheid. Tegen het einde van het onderzoek krijgt u altijd een luchtwegverwijder. 

Na het onderzoek

Mogelijke bijwerkingen

Na het onderzoek kunt u last hebben van een aantal klachten. Dit gaat vanzelf weer over.

  • keelpijn;
  • benauwdheid;
  • heesheid;
  • prikkelhoest;
  • hoofdpijn;
  • duizeligheid.

Uitslag

Als u weer op controle komt, bespreekt uw behandelend specialist de uitslag van het onderzoek met u.

Hebt u vragen?

Hebt u nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling longfunctie.

De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.