Terug

Slokdarmecho

Slokdarmecho

Een slokdarmecho is een onderzoek waarbij we via de slokdarm beeldopnames van het hart maken met geluidsgolven. De arts of hartfunctielaborant maakt de opnames via een slang in de keel. Met een slokdarmecho kunnen we sommige delen van het hart beter in beeld brengen dan met een gewone echo.

 • Voorbereiding

  Voorbereiding

  Vanaf zes uur voor het onderzoek mag u niets meer eten of drinken. Gebruikt u medicijnen? Overleg dan met uw arts of u deze mag innemen op de dag van het onderzoek.

  Op de dag van uw afspraak, meldt u zich bij de hartfunctie-afdeling (receptie 7) van de locatie AZU. Zorg dat u gemakkelijke kleren draagt, die niet te strak zitten.

  Tips voor het gesprek over een onderzoek

  Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener over een onderzoek.

  Wat moet u meenemen?

  Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

 • Tijdens het onderzoek

  Tijdens het onderzoek

  Wij helpen u op de onderzoekstafel en u krijgt uitleg over het onderzoek en het inbrengen van de slang (scoop).

  Het inbrengen van de scoop is niet pijnlijk, maar wordt door sommigen als vervelend ervaren. Als u een kunstgebit heeft dan moet u dat uitdoen. Uw keel wordt verdoofd met een spray en daarna gaat u op uw rechterzij liggen. U krijgt een bijtring tussen uw tanden, waarna de arts de scoop inbrengt. Tijdens het onderzoek wordt zonodig slijm uit uw mond- en keelholte weggezogen. U kunt normaal ademen door uw neus of mond. Vanuit de slokdarm worden de structuren van het hart zichtbaar en worden registraties vastgelegd.

  Tegelijkertijd doen we een doppleronderzoek om informatie te krijgen over de snelheid en richting van de bloedstroom. Voor u zijn de geluiden van de bloedstroom hoorbaar.

  Tijdens het gehele onderzoek controleren wij uw hartslag via plakkers op uw borst die verbonden zijn met het echo-apparaat. We meten met een band om uw arm regelmatig uw bloeddruk en met een klemmetje op uw vinger meten we het zuurstofgehalte.

  Duur van het onderzoek

  Het onderzoek duurt samen met de voorbereidingen meestal een half uur.

 • Na het onderzoek

  Na het onderzoek

  U mag pas een uur na het onderzoek voorzichtig wat water drinken. Omdat uw keel verdoofd is, is er kans dat u zich verslikt. Als het water drinken goed gaat mag u weer normaal eten en drinken.

  De uitslag

  De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw cardioloog bij uw volgende polikliniekbezoek.

   

  Complicaties

  Ook als een onderzoek helemaal goed is gedaan ("volgens het boekje") is er een kans dat er problemen optreden. Deze problemen noemen we complicaties. De kans op complicaties bij dit onderzoek is erg klein. Als uw keel nog verdoofd is kunt u zich verslikken. Soms kan uw keel enkele uren na het onderzoek nog gevoelig zijn.

Meer informatie

Op meerdere websites is informatie over de echografie van het hart te vinden. Wij adviseren u:

Contact en vragen

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling hartfunctie.

 

 

088 75 572 60
De afdeling is bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

...en het UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is hét Hart- en vaatcentrum van midden-Nederland. Ons doel: minder hart- en vaatziekten. Hieraan werken we elke dag tijdens de patiëntenzorg, door wetenschappelijk onderzoek en door onderwijs.

Uw zorg in het Hart- en vaatcentrum: hier klopt alles voor u!

Het Hart- en vaatcentrum behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe aandoening (derdelijnszorg). Daarnaast is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen ook een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg).

De visie van het UMC Utrecht op hart- en vaatziekten: hier klopt alles voor u! Om hart- en vaatziekten goed te behandelen is het niet voldoende alleen de acute problemen (bijvoorbeeld een hartinfarct) te behandelen, maar juist ook de risicofactoren die hiertoe hebben geleid. Bij het goed diagnosticeren en behandelen van deze risicofactoren is de kennis van meerdere specialismen nodig.

In het Hart- en vaatcentrum werken de volgende medisch specialismen samen: cardiologie, neurologie, vasculaire geneeskunde, vaatchirurgie, nefrologie, geriatrie, radiologie, cardio-thoracale chirurgie, anesthesiologie, en de spoedeisende hulp.