Terug

Bloedafname

Wanneer u een afspraak met een arts hebt, kan u gevraagd worden om "bloed te laten prikken". Dit is mogelijk op onze poli voor bloedafname, receptie 25 (volg route L). Op de poli bloedafname kunt u ook andere materialen, zoals urine of ontlasting, inleveren voor onderzoek. Hieronder vindt u een overzicht van onze bereikbaarheid en openingstijden.

Contact uitklapper, klik om te openen

Poli bloedafname (receptie 25, volg route L)

Voor het afnemen van bloed, hoeft u geen afspraak te maken. De poli bloedafname is geopend op:

  • Maandag t/ m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.
  • De avondopenstelling op maandag is tijdelijk vervallen.

Probeer de piekmomenten (dagelijks tussen 08.00 - 10.00 uur) zoveel mogelijk te vermijden. Mocht u toch rond dit tijdstip geprikt moeten worden, in verband met een afspraak later op de ochtend, houdt dan rekening met een langere wachttijd en kom iets eerder.

En wist u dat u als volwassene ook in het WKZ geprikt kan worden? Voor bloedafname bij kinderen, verwijzen wij u altijd naar het WKZ.

Afgifte van urine en ontlasting kan op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur bij het afgifte loket, achterin de wachtkamer.

Patiënten en bezoekers met vragen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 088 - 75 57667.

Op officiële feestdagen is de poli bloedafname gesloten (Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, 1e en 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag).  

Route uitklapper, klik om te openen

Hier vindt u de routebeschrijving naar het UMC Utrecht.

Wanneer u het UMC Utrecht binnenkomt via de hoofdingang, gaat u rechtsaf en volgt u route L. Aan het einde van de hal, waar u rechts af gaat, bevindt de poli bloedafname zich direct aan uw linkerhand (rode schuifdeuren, drukt u op de knop naast de deuren om deze te openen). Bekijk hier de route op de virtuele plattegrond.

U kunt ook informeren bij een gastheer/ gastvrouw nabij de hoofdingang.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

U hoeft geen afspraak te maken voor een bloedafname, bij binnenkomst kunt u via een keuzemenu een nummer trekken voor afname.  Houdt u wel rekening met wachttijden die soms kunnen oplopen tot 30 minuten, met name op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. 

Betreft de afname een vingerprik? Dan kunt u achterin bij het afgifteloket, een hotpack pakken. U hoeft hiervoor niet in de rij te gaan staan. 

Wanneer u alleen materiaal komt inleveren, mag u doorlopen naar het afgifte-loket. U hoeft hiervoor geen nummer te trekken.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

  • Komt u voor het eerst naar het UMC Utrecht? Schrijft u zich dan eerst in bij de inschrijfbalie voor patiënten. U heeft hiervoor uw zorgverzekeringspas nodig.
  • Voor bloedafname bij kinderen verwijzen wij u naar de poli bloedafname in het WKZ. Bereid uw kind voor op de bloedafname met behulp van de PRIK! App.
  • Voor bepaalde onderzoeken wordt u gevraagd om nuchter te komen, dit staat aangegeven op uw afnameformulier. In dat geval mag u de avond voorafgaand aan de bloedafname vanaf 22.00 uur niets meer eten of drinken. U mag wel uw medicijnen gewoon innemen en u mag ook een beetje water drinken. (Tenzij uw arts u anders heeft geïnformeerd.)
  • Voor het inleveren of verzamelen van een urine-verzamelpakket, urinebokalen, potten voor ontlasting of speekselpotjes met een instructiefolder kunt u terecht bij het afgifteloket op de poli bloedafname van het UMC Utrecht of WKZ.
  • Het afgifteloket vindt u helemaal achterin de wachtkamer. U kunt doorlopen en hoeft hiervoor geen nummer te trekken.