Terug

Bloedafname

Wanneer u een afspraak met een arts hebt, kan u gevraagd worden om "bloed te laten prikken". Dit is mogelijk op onze poli voor bloedafname, receptie 25 (volg route L). Op de poli bloedafname kunt u ook andere materialen, zoals urine of ontlasting, inleveren voor onderzoek. Hieronder vindt u een overzicht van onze bereikbaarheid en openingstijden.

Hebt u vragen?

Poli bloedafname (receptie 25, volg route L)

Voor het afnemen van bloed, hoeft u geen afspraak te maken. De poli bloedafname is geopend op:

  • Maandag t/ m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.
  • De avondopenstelling op maandag is tijdelijk vervallen.

Probeer de piekmomenten (dagelijks tussen 08.00 - 10.00 uur) zoveel mogelijk te vermijden. Mocht je toch rond dit tijdstip geprikt moeten worden, in verband met een afspraak later op de ochtend, houdt dan rekening met een langere wachttijd en kom iets eerder.

En wist u dat u als volwassene ook in het WKZ geprikt kan worden? Voor bloedafname bij kinderen, verwijzen wij u altijd naar het WKZ.

Afgifte van urine en ontlasting kan op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur bij het afgifte loket, achterin de wachtkamer.

Patiënten en bezoekers met vragen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 088 - 75 57667.

Op officiële feestdagen is de poli bloedafname gesloten (Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, 1e en 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag).  

Route

Hier vindt u de routebeschrijving naar het UMC Utrecht.

Wanneer u het UMC Utrecht binnenkomt via de hoofdingang, gaat u rechtsaf en volgt u route L. Aan het einde van de hal, waar u rechts af gaat, bevindt de poli bloedafname zich direct aan uw linkerhand (rode schuifdeuren, drukt u op de knop naast de deuren om deze te openen). Bekijk hier de route op de virtuele plattegrond.

U kunt ook informeren bij een gastheer/ gastvrouw nabij de hoofdingang.

Wachttijden

U hoeft geen afspraak te maken voor een bloedafname, bij binnenkomst kunt u via een keuzemenu een nummer trekken voor afname.  Houdt u wel rekening met wachttijden die soms kunnen oplopen tot 30 minuten, met name op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. 

Betreft de afname een vingerprik? Dan kunt u achterin bij het afgifteloket, een hotpack pakken. U hoeft hiervoor niet in de rij te gaan staan. 

Wanneer u alleen materiaal komt inleveren, mag u doorlopen naar het afgifte-loket. U hoeft hiervoor geen nummer te trekken.

Meer informatie

  • Komt u voor het eerst naar het UMC Utrecht? Schrijft u zich dan eerst in bij de inschrijfbalie voor patiënten. U heeft hiervoor uw zorgverzekeringspas nodig.
  • Voor bloedafname bij kinderen verwijzen wij u naar de poli bloedafname in het WKZ. Bereid uw kind voor op de bloedafname met behulp van de PRIK! App.
  • Voor bepaalde onderzoeken wordt u gevraagd om nuchter te komen, dit staat aangegeven op uw afnameformulier. In dat geval mag u de avond voorafgaand aan de bloedafname vanaf 22.00 uur niets meer eten of drinken. U mag wel uw medicijnen gewoon innemen en u mag ook een beetje water drinken. (Tenzij uw arts u anders heeft geïnformeerd.)
  • Voor het inleveren of verzamelen van een urine-verzamelpakket, urinebokalen, potten voor ontlasting of speekselpotjes met een instructiefolder kunt u terecht bij het afgifteloket op de poli bloedafname van het UMC Utrecht of WKZ.
  • Het afgifteloket vindt u helemaal achterin de wachtkamer. U kunt doorlopen en hoeft hiervoor geen nummer te trekken.