Terug

Diëtetiek

De diëtist is de specialist op gebied van voeding en diëten. Een dieet kan een bijdrage leveren aan het voorkomen of behandelen van een ziekte. De diëtist geeft een persoonlijk advies en heeft een ondersteunende rol bij de uitvoering van het dieetadvies. Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek diëtetiek, hebt u een verwijzing nodig van een medisch specialist die in het UMC Utrecht werkt. Ook moet u onder behandeling zijn bij deze specialist.

Meer over de polikliniek

Tijdens uw eerste bezoek aan de diëtist bespreekt zij de reden waarom u bent verwezen door de arts. De diëtist inventariseert uw voeding, voedingsgewoonten en activiteiten. Ook bespreekt zij met u uw verwachtingen van de behandeling van de diëtist.

Soms vraagt de diëtist u een vragenlijst of eetdagboek in te vullen voordat u naar het spreekuur komt.

De diëtist stelt in overleg met u een dieetadvies samen dat is aangepast aan uw medische en persoonlijke omstandigheden en maakt met u afspraken over het vervolg van de behandeling. U kunt bij de diëtist terecht met vragen en mogelijke problemen die het dieetadvies u oplevert.

Hebt u vragen?

Buiten de genoemde tijden kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat of u kunt een e-mail sturen.

Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, geef dit dan zo vroeg mogelijk aan ons door. Het secretariaat maakt dan een nieuwe afspraak met u.

Wij proberen uw afspraak bij de diëtist te combineren met andere afspraken die u in het UMC Utrecht hebt. De spreekuren van de diëtisten zijn zoveel mogelijk op dezelfde dagdelen als de spreekuren van de behandelend arts. 

T 088 75 566 09

E

Het secretariaat van diëtetiek is bereikbaar op: maandag van 09.00 - 12.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur

Route

De spreekkamers van de diëtisten zijn verspreid over de poliklinieken in het ziekenhuis. Op uw schriftelijke afspraakbevestiging of op de afsprakenkaart kunt u zien op welke locatie wij u verwachten.

> Bekijk de route naar het UMC Utrecht

Tips voor het gesprek

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt...

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gespr...

Vrouw leest tijdschrift in de wachtruimte

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polik...

In het ziekenhuis

Hier vindt u informatie over faciliteiten (zoal...

Meer informatie

Specialisme

Behandelingen

De diëtist in het UMC Utrecht is niet altijd de meest  aangewezen deskundige om u te behandelen. In dat geval verwijzen wij u door naar een andere diëtist. 

Bent u niet onder behandeling in het UMC Utrecht en wilt u een persoonlijk (dieet)advies?
Vraag aan uw (huis)arts een verwijzing en zoek een diëtist in uw omgeving:

www.nvdietist.nl Nederlandse Vereniging van Diëtisten 030 63 462 22

www.dietistencooperatie.nl Diëtisten Coöperatie Nederland 06 5321 0700

www.todu.nl Diëtisten regio Utrecht