Terug

Geriatrie (polikliniek)

Op de polikliniek geriatrie zien we oudere mensen met uiteenlopende medische vragen en problemen. De huisarts en/of specialist verwijst naar de polikliniek geriatrie voor nader en uitgebreider onderzoek als u, of anderen, zich zorgen maken over de gezondheid. Vaak komt het tot een verwijzing naar de polikliniek geriatrie als redenen van ziek zijn onvoldoende duidelijk zijn of blijven. Daarbij speelt dat er bij oudere mensen vaak meer dan één gezondheidsprobleem speelt wat het stellen van een diagnose ingewikkeld maakt.

Verschillende poliklinieken geriatrie

De afdeling geriatrie van het UMC Utrecht heeft verschillende poliklinieken. De keuze voor een polikliniek is afhankelijk van de problemen die spelen. De huisarts en/of de specialist verwijst u door naar de juiste polikliniek. Binnen alle poliklinieken wordt naast het medisch probleem en het stellen van een diagnose ook gekeken naar aanpassingen en/of mogelijkheden om tot een eventuele verbetering van de situatie te komen. Hieronder beschrijven we kort welke patiënten welke poliklinieken kunnen bezoeken.

Algemene polikliniek

Op de algemene polikliniek van de geriatrie zien wij ouderen met diverse (onbegrepen) klachten. Aanleiding voor een verwijzing is dat de klachten leiden tot verlies van functioneren en kwaliteit van het bestaan. U wilt weten wat de oorzaak is van de klachten en wat u er zelf aan kunnen doen.

 Meer informatie over deze polikliniek

Geheugenpolikliniek

Patiënten met zelf of door de omgeving ervaren achteruitgang in het geheugen en/of functioneren waarbij er mogelijk gedacht wordt aan een hersenziekte.

Meer informatie over deze polikliniek

Valpolikliniek

Op de valpolikliniek kunt u terecht als u om onduidelijke redenen valt of bijna valt. Een val kan lichamelijke gevolgen hebben zoals verwondingen of botbreuken, maar ook leiden tot angst voor vallen en bewegen. Op de valpolikliniek onderzoeken we hoe het komt dat u valt.

Meer informatie over deze polikliniek

Geheugen en mobiliteit (COMBI) polikliniek

Op de COMBI  (cognitie en mobiliteit) polikliniek van de geriatrie zien wij ouderen met klachten van zowel het lopen als klachten van het denken/geheugen. 

Meer informatie over deze polikliniek

Screeningpolikliniek ouderen

Patiënten van 70 jaar en ouder die in voorbereiding zijn voor een (mogelijke) operatie worden op de polikliniek vooraf gezien, waarna ze tijdens opname mede (extra) begeleiding krijgen vanuit het consultteam geriatrie.

Meer informatie over deze polikliniek

Deliernazorgpolikliniek

Op de deliernazorgpolikliniek kunt u terecht als u tijdens uw ziekenhuisopname een delier (plotselinge verwardheid) heeft doorgemaakt. Wij bieden op de deliernazorgpolikliniek nazorg aan u en uw naasten.

Meer informatie over deze polikliniek

Fractuur- en osteoporosepolikliniek

Op de fractuur- en osteoporosekliniek kunt u terecht voor de diagnose en behandeling van osteoporose. Osteoporose (botontkalking) is een aandoening waarbij de botten zodanig zijn verzwakt dat er een verhoogde kans is op botbreuken. Osteoporose komt vooral voor bij mensen vanaf 50 jaar, maar kan ook ontstaan door andere oorzaken, bijvoorbeeld door bepaalde ziekten en medicijnen.

Meer informatie over deze polikliniek

Geriatrische oncologie polikliniek

Patiënten van 70 jaar en ouder die aan het begin staan van een oncologische behandeling verwijst de oncoloog naar de geriatrie als er sprake is van een verminderde vitaliteit. De geriater bespreekt met u uw situatie  en geeft advies gericht op het verbeteren van de vitaliteit en voorgestelde behandeling. 

Meer informatie over deze polikliniek

Seniorvriendelijk ziekenhuis

Het UMC Utrecht heeft in 2015 en 2017 het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis ontvangen en streeft ernaar de zorg voor de ouderen continu te verbeteren, ook nadat besloten is het keurmerk niet meer voort te zetten.

 

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek geriatrie via e-mail of telefoon.

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek geriatrie, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

T. 088 75 583 78 E. secretariaatgeriatrie@umcutrecht.nl De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur.

Route

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 12-01-2021

Toegangstijd polikliniek geriatrie: 4 dagen
Toegangstijd valpolikliniek: 17 dagen 
Toegangstijd geheugenpolikliniek: 18 dagen
 
Belangrijk Vanwege Covid-19 kan de wachttijd voor een eerste afspraak op onze polikliniek oplopen. Wij hopen op uw begrip.

Tips voor het gesprek

Tips voor het gesprek op de polikliniek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorb...

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt...

In het ziekenhuis

Hier vindt u informatie over faciliteiten (zoal...

Vrouw leest tijdschrift in de wachtruimte

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polik...