Terug

Hart- en vaatcentrum (polikliniek)

Patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met ernstige risicofactoren voor hart- en vaatziekten kunnen voor diagnose, zorg en behandeling terecht op de multidisciplinaire polikliniek Hart- en vaatcentrum. Op deze polikliniek werken verschillende specialisten in een multidisciplinair team samen.

> Mijn patïent doorverwijzen

Bijzonder aan het Hart- en vaatcentrum

in het Hart- en vaatcentrum werken vier grote medische disciplines samen om patiënten met hart- en vaatproblemen de beste zorg te verlenen. De vaatchirurgen, de cardiologen, de neurologen en de vasculair internisten. Daarnaast betrekken we op indicatie andere specialisten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat wij:

1. De patiënt optimaal kunnen begeleiden. Veel hart- en vaatpatiënten hebben namelijk meerdere lichamelijke problemen.

2. De patiënt zo efficiënt mogelijk kunnen helpen. Hij of zij kan tijdens een bezoek meerdere specialisten in een keer zien (one- stop- shop)

3. Beter andere risico’s kunnen signaleren en in de preventieve sfeer meer kunnen.

4. Van elkaar leren. Door met verschillende specialisten samen te werken groeit onze gemeenschappelijke kennis.

Een patiënt heeft maar een hart- en vaatstelsel. Alle bloedvaten zitten immers aan elkaar vast in het lichaam. Dit betekent dat alle specialisten met elkaar moeten samenwerken, omdat op meerdere plekken de ziekten kan zitten. Daarnaast zijn we steeds beter in staat om vaatziektes uit te stellen en helemaal te voorkomen, door risicofactoren op tijd te behandelen. In het Hart- en vaatcentrum willen we bij patiënten het vaatprobleem oplossen en er daarna voor zorgen dat het probleem niet meer terug komt door de risicofactoren zo goed mogelijk in kaart te brengen en te behandelen.

Multidisciplinair team

Het multidisciplinaire team van verschillende specialismen bespreekt wekelijks patiënten. Samen bepalen zij voor elke patiënt afzonderlijk welke behandeling het beste bij deze patiënt past.

De specialismen zijn:

Zorgteam

Op de multidisciplinaire polikliniek Hart- en vaatcentrum zijn verschillende medewerkers werkzaam, zoals medisch specialisten, artsen in opleiding tot specialist (aios), coassistenten, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen, doktersassistenten en secretaresses.

 

Hart- en vaatcentrum

Ziektebeeld

Op de multidisciplinaire polikliniek Hart- en vaatcentrum werken medische disciplines samen om patiënten met hart- en vaatproblemen de beste zorg te verlenen. Op deze poli is er ook een speciale multidisciplinaire polikliniek Amyloïdose, eenmaal per maand op vrijdagochtend. De ziektebeelden zijn:

Contact

Als u een afspraak wilt maken op de multidisciplinaire polikliniek Hart- en vaatcentrum, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Uw behandelend arts kan u ook doorverwijzen naar het spreekuur van de verpleegkundig specialist Hart- en vaatcentrum. U kunt bij het secretariaat van de polikliniek een afspraak maken. 


T. 088 75 69060 De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.

Route

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 1-2-2020

Toegangstijd polikliniek Hart- en vaatcentrum: 20 dagen

> Uitleg wachttijden

BELANGRIJK

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Meer informatie

Wil je meer informatie over bewegen met een hart- en vaatdoening? Bekijk de Harteraad Beweegspecial