Terug

Hartrevalidatie

Het hartrevalidatieprogramma wordt aangeboden aan hartpatiënten die onder behandeling blijven van een cardioloog in het UMC Utrecht. Het programma hartrevalidatie bestaat uit verschillende modules, die de patiënt in staat stellen om zijn leefstijl aan te passen en deze nieuwe leefstijl ook op langere termijn vol te houden. Dit leidt meestal tot verhoging van kwaliteit van leven van de patiënt.

Waarom hartrevalidatie?

Hartrevalidatie is een effectieve manier om te leren omgaan met uw hartklachten. Het ondersteunt u bij het herstel na uw opname; zowel lichamelijk als geestelijk. De revalidatie geeft u inzicht in uw hartaandoening en kan u helpen om uw leefstijl te veranderen. Ook kunt u werken aan uw conditie waardoor u weer vertrouwen krijgt in uw lichaam.

Kosten

Het hartrevalidatieprogramma wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Programma hartrevalidatie

Het programma van de hartrevalidatie van het UMC Utrecht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek. Hierin stellen we de doelen vast waaraan u gaat werken. Voorbeelden van behandeldoelen: verbeteren van uw conditie, uw grenzen leren kennen, het oppakken van uw werk, omgaan met angst om u in te spannen. Onderdelen van de intake zijn: de fietstest, invullen van een vragenlijst, een gesprek met de fysiotherapeut en verpleegkundige.
 • Informatieprogramma: U krijgt u informatie over uw hartziekte van de cardioloog, de fysiotherapeut, diëtiste en medisch maatschappelijk werk. Ook de patiëntenvereniging geeft een korte presentatie
 • Training gezond leven: U gaat in deze training in 4 tot 5 bijeenkomsten zelf aan de slag met het opstellen van persoonlijke doelen en hoe u deze kunt bereiken.
 • Bewegingsprogramma. U oefent gedurende 6 weken 2 keer per week in een groep met 8-10 hartpatiënten, onder begeleiding van 2 fysiotherapeuten. U volgt in ieder geval een fitnesscircuit en afhankelijk van de groepsindeling volgt u sport/spel in de sportzaal of in het zwembad. Tijdens deze bijeenkomsten werkt u aan de doelen die u vooraf gesteld heeft.

De verpleegafdeling cardiologie en de hartbewaking hebben een online cursus (e-module) ontwikkeld. Met deze cursus willen we u meer inzicht geven in het hartinfarct en de herstelperiode na het hartinfarct. Ook geeft de cursus handvatten voor u om zelf zoveel mogelijk de regie te houden over uw eigen gezondheid

De cursus bestaat uit vier delen

 1. Wat is een hartinfarct?
 2. Dotterbehandeling
 3. Medicatie
 4. Naar huis

Hartrevalidatie: informatie en cursus

Intakegesprek met verpleegkundige en fysiotherapeut + fietstest

Datum: iedere dinsdag en donderdag op afspraak.
Tijd:       tussen  9.00 – 12.30. uur
                beide gesprekken duren een half uur
                Fietstest duurt een uur

Informatieprogramma gezonde leefstijl

Datum: één keer per vier weken op maandag en donderdag
Tijd:       9.45  - 11.45 uur

Training gezond leven

Datum: vier tot vijf  trainingen op afspraak
Tijd:       9.45 - 11.45 uur

Hartrevalidatie bewegingsprogramma

Hartgroep 1
Dinsdag en donderdag
Tijd:   8.30 - 9.30 uur

Hartgroep 2
Maandag en woensdag
Tijd:   13.00 - 14.00 uur

Hartgroep 3
Dinsdag en donderdag
Tijd:   15.00 - 16.00 uur

Hartgroep 4
Dinsdag en donderdag
Tijd:    12:30 - 13.30 uur

De fysiotherapeut bepaalt op basis van uw persoonlijke omstandigheden in welke groep u geplaatst wordt.

Contact

Twee tot vier weken na uw ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor het intakegesprek voor het hartrevalidatieprogramma.

Bent u verhinderd voor een van de onderdelen van het hartrevalidatieprogramma? Laat ons dit op tijd weten via het telefoonnummer hiernaast of via  hartrevalidatie@umcutrecht.nl

088 755 72 46

Route

De polikliniek hartrevalidatie vindt u bij sportgeneeskunde en revalidatie in bouwdeel W. U komt via de hoofdingang het UMC Utrecht binnen. Volg de bordjes naar bouwdeel W en meldt u bij de balie van de sportgeneeskunde en revalidatie.

Onze zorgverleners

Het hartrevalidatieteam is een multidisciplinair team, dat bestaat uit:

 • verpleegkundig coördinator;
 • verpleegkundige;
 • cardioloog;
 • sportarts;
 • fysiotherapeut;
 • maatschappelijk werker;
 • diëtist.