Terug

Longziekten (polikliniek)

Patiënten met longaandoeningen kunnen voor diagnose, zorg en behandeling terecht op de polikliniek longziekten van de divisie hart en longen.

Onderzoek en behandeling

Naast de basiszorg voor longziekten biedt de afdeling longziekten ook zeer specialistische zorg, vooral op de volgende aandachtsgebieden:

Sneldiagnostiek bij verdenking longkanker

Er is bij u een afwijking op de long ontdekt, bijvoorbeeld door een foto (x-thorax) of een CT-scan, waar verder onderzoek naar gedaan moet worden. U kunt hiervoor doorverwezen worden naar de polikliniek longziekten in het UMC Utrecht.

De verwijzing wordt door één van onze longartsen beoordeeld. Als de longarts denkt dat er sprake zou kunnen zijn van longkanker, wordt u opgeroepen voor de polikliniek sneldiagnostiek. Dit is een programma waarbij er veel onderzoeken in korte tijd plaatsvinden.

Onder normale omstandigheden krijgt u binnen twee werkdagen een intake gesprek met de longarts en kan binnen drie dagen meer duidelijkheid worden gegeven over de afwijking die op de röntgenfoto gezien werd: een voorlopige diagnose kan worden gesteld door de uitslag van een PET-CT scan.

Hierna zullen achtereenvolgens verscheidene onderzoeken volgen. Onder normale omstandigheden duurt de afronding van de diagnostische fase en het opstellen van een definitief behandelplan twee tot drie weken.

Tijdens deze periode wordt u begeleid door een vast contactpersoon.  Zij is laagdrempelig benaderbaar voor vragen, onduidelijkheden en onzekerheden.


Hebt u vragen?

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek longziekten, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Longziekten algemeen
De polikliniek longziekten is bereikbaar via het telefoonnummer:
088 75 561 92
De afdeling is bereikbaar van  08.00 - 17.00 uur.

Longtransplantatie
De polikliniek longtransplantatie is bereikbaar via telefoonnummer:
088 75 599 69​

De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur. 

Cystic fibrose
De polikliniek cystic fibrose is bereikbaar via telefoonnummer:
088 75 517 75

De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur. 

Centrum voor Thuisbeademing

Afmelden

Bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan ons door. Wij kunnen dan een andere patiënt uitnodigen.

Route

  • U komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1.
  • Volg route L naar de poliklinieken.
  • De polikliniek longziekten heeft receptienummer 24A.

 

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 21-09-2020

Toegangstijd polikliniek longziekten algemeen: 30 dagen

Toegangstijd polikliniek longziekten oncologie: 30 dagen

Onze zorgverleners

Afdelingshoofd

Mw. E.M.P. Kelders

Chef de policlinique

Dr. R.W. Hofland

Behandelteam

Op de polikliniek longziekten zijn verschillende medewerkers werkzaam, zoals medisch specialisten, artsen in opleiding tot specialist (aios) , coassistenten, verpleegkundigen, doktersassistenten, secretaresses.

Tips voor het gesprek

Vrouw leest tijdschrift in de wachtruimte

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

Lees meer

Tips voor het gesprek op de polikliniek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener.

Lees meer
Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer