Terug

Mammapoli - info voor verwijzers

Elke werkdag sneldiagnostiek

088 - 75 505 55

Wat kan uw patiënt van ons verwachten

  • Uw patiënt kan binnen twee dagen terecht
  • Sneldiagnostiek: op dag 1 de uitslag en zonodig een gepersonaliseerd behandelplan
  • Nieuwste behandelmethoden en -apparatuur; alle behandelopties onder één dak
  • Toegang tot behandelingen in studieverband


Gegevens voor verwijzing

Aanspreekpunt voor verwijzers

Verpleegkundig specialisten

Chirurg


Verwijzen sneldiagnostiek

088 75 505 55

Second opinion

088 75 749 28

Intercollegiaal overleg

088 75 719 51  
 

Postadres

UMC Utrecht, Mammapoli

Huispostnummer L 01.629

Postbus 85500

3508 GA Utrecht
 

Via Zorgdomein

Sneldiagnostiek

Binnen 2 dagen terecht op onze polikliniek:

088 75 505 55

Aanmelding:

Een patiënt met een verwijsbrief kan de volgende werkdag terecht op de Mammapoli.

Uitslag bekend op dag van diagnostiek

  • Bekend: wel/geen kanker
  • (tenzij er aanleiding is voor verder medisch onderzoek)
  • Einde dag diagnostiek: patiënt en verwijzer krijgen uitslag

Sneldiagnostiek is er ook voor mannen

 

Second opinion

< 5 werkdagen terecht:

088  75 569 01

 

Samenwerking AMZ Bilthoven

Het UMC Utrecht Cancer Center en het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) werken al geruime tijd samen, onder meer op het gebied van pathologie, radiotherapie en erfelijkheidsonderzoek. Sinds maart 2018 is deze samenwerking is afgelopen jaar verder uitgebreid: een deel van onze operaties vindt nu ook plaats in het AMZ in Bilthoven.  
 

Polikliniek familiaire tumoren

Doelgroep

  • familie belast met borst- of eierstokkanker

Spreekuur elke dinsdag