Terug

Ondersteuning bij kanker

Ondersteuning bij kanker

Zorg aan mensen met kanker is zoveel meer dan alleen het bestrijden van een tumor. Bij de poli Ondersteuning bij kanker werken hulpverleners die mensen met kanker en hun naasten begeleiden en ondersteunen. Deze poli is er voor alle patiënten die kanker hebben, ongeacht welke soort.

De polikliniek 'Ondersteuning bij kanker'

Wat is Poli ondersteuning  bij kanker

Poli ondersteuning bij kanker biedt ondersteunende zorg aan patiënten die zijn behandeld (of nog worden behandeld) voor kanker. Wat uw vraag ook is: Poli ondersteuning bij kanker  helpt u om uw leven in eigen hand te houden. 

Voor wie is Poli ondersteuning bij kanker

Een ziektegeschiedenis met kanker is belastend en verwarrend. Sommige patiënten krijgen een medische behandeling en kunnen daarna verder met steun van hun naasten. Maar vaak is tijdens en na de medische behandeling extra zorg nodig om lichamelijke en psychische gevolgen het hoofd te bieden. 
Kanker kan patiënten en hun naasten immers voor veel verschillende vragen stellen. Bijvoorbeeld vragen over dieet, bewegen, omgaan met pijn of angst, vragen over werk, thuiszorg en mantelzorg.
Soms weten patiënten al heel duidelijk wat hun vraag is. Maar vaak ook niet. Het is logisch dat veel patiënten hun zorgen en vragen nog niet duidelijk op een rij hebben. In beide situaties kan Poli ondersteuning bij kanker  u helpen.
Aan de adviezen en begeleiding van Poli ondersteuning van kanker zijn voor u geen kosten verbonden.

Hulp en ondersteuning op de poli zelf

Bij Poli ondersteuning bij kanker  werken fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers, geestelijk raadslieden, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Zij kunnen u kortdurende hulp en ondersteuning bieden.

U kunt ook bij Poli ondersteuning bij kanker  terecht als u nog niet zeker weet wat voor hulp of steun u nodig hebt, De medewerker van Poli ondersteuning bij kanker  zoekt samen met u uit hoe u het beste verder geholpen kunt worden, en door wie.
We weten dat patiënten het soms moeilijk vinden om bepaalde vragen en problemen aan de orde te stellen. Daarom laten we u een paar keer een korte vragenlijst invullen. Deze lijst nemen we samen met u door. We bekijken dan of u extra hulp kunt gebruiken en welke hulp geschikt is. We kunnen u als dat nodig is doorverwijzen naar andere zorgverleners.. Zo vinden we het beste antwoord op uw vraag om ondersteuning.

Hulp en ondersteuning bij u in de buurt

Als u langer durende zorg nodig hebt, kunnen de medewerkers van Poli ondersteuning bij kanker  u verder verwijzen naar zorgverleners in of dichtbij uw woonplaats.

Lastmeter

De afspraken bij Poli ondersteuning bij kanker  gaan meestal over de vraag hoe u kunt leven met de gevolgen die u ondervindt van kanker. Of van de behandeling die u hebt gehad voor kanker.
Om een goed beeld te krijgen van de zorg die u nodig hebt, zal de zorgverlener van Poli ondersteuning bij kanker vaak een vragenlijst met u doorlopen. Die vragenlijst heet Lastmeter. Als u dat wilt kunt u de Lastmeter hier bekijken.

Spreekuren van de poli 'Ondersteuning bij kanker'

Verpleegkundig spreekuur ondersteunende en palliatieve zorg

Voor vragen en adviezen over uw ziekte, behandeling en bijwerkingen

 • Maandag 09.00 – 11.00 uur
 • Woensdag 09.00 - 11.00 uur
 • Donderdag 09:00- 10.30 uur
 • Vrijdag 09:00-11.00 uur

Diëtetiek spreekuur

U kunt bij de diëtist terecht met vragen over verminderde eetlust, misselijkheid en braken, smaak- en geurverandering, slik- en kauwproblemen, gewichtsverandering en stoelgangproblemen. De diëtist werkt op afspraak op verwijzing van de arts. U kunt uw arts om een verwijzing vragen.

Psychosociaal spreekuur

Maatschappelijk werk

U kunt terecht bij de maatschappelijk werker voor vragen en adviezen over werk, relatie, familie, financiën en huisvesting.

 • Maandag van 13.00 - 15.00 uur: op afspraak
 • Dinsdag van 15.00 – 17:00. uur: op afspraak

Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging

Ziek zijn heeft effect op wie u bent. Hoe u zich voelt en hoe u denkt. Hoe u tegen het leven aankijkt en wat u waardevol vindt speelt daarbij een grote rol. U kunt met de geestelijk raadsman of raadsvrouw kennismaken om hierover vertrouwelijk in gesprek te gaan.

 • Dinsdag van 12.00 – 13:30uur: geestelijk raadsman op afspraak
 • Vrijdag van 13.00 – 15.00 uur: geestelijk raadsvrouw op afspraak

Oncologische revalidatie spreekuur

Voor vragen en advies over het verbeteren van kracht en conditie, verminderen van bewegingsbeperkingen, oedeembehandeling, omgaan met vermoeidheidsklachten, revalidatiemogelijkheden en ontspanningsoefeningen.

 • Donderdag van 10.30-12.00  uur op afspraak

Ziekte en Werk spreekuur

De onafhankelijke bedrijfsarts-consulent is gespecialiseerd in werkhervatting bij kanker in alle fasen van de behandeling. U kunt met haar in gesprek over terugkeer in het werkproces, regelgeving, UWV, re-integratie en andere werkgerelateerde zaken.

 • Dinsdag  van 8:30 tot 10:30 uur  op afspraak

Pijn-spreekuur

Pijn bij kanker is een veel voorkomend probleem: van patiënten met kanker ervaart 33-64% pijn. Veel mensen zijn ook bang voor pijn. Pijn kan in alle fases van de ziekte voorkomen. De oorzaken van pijn bij kanker zijn divers en vaak complex. De behandeling vraagt maatwerk. Uw behandelend arts zal natuurlijk aandacht hebben voor eventuele pijnklachten en zo nodig pijnstillers voorschrijven. Soms echter is de behandeling van pijn ingewikkeld , zoals bijvoorbeeld zenuwpijn. Gewone pijnstillers werken dan onvoldoende of geven te veel bijwerkingen.  De pijnspecialist kan u adviseren over een optimale pijnbehandeling en de mogelijkheden van een eventuele zenuwblokkade. U kunt een afspraak maken met de anesthesioloog-pijnspecialist op de polikliniek Pijnbehandeling  wanneer u een verwijzing heeft van uw behandelend arts.

Training Mindfulness

Veel mensen die te maken krijgen met kanker ervaren stress en onzekerheid. Ook nadat de behandelingen achter de rug zijn kan een gevoel van angst en hulpeloosheid je soms zomaar overvallen. Het kan moeite kosten vertrouwen te hervinden in je lichaam en in het leven.
Mindfulnesstraining is een oefening in aandacht. Ze helpt de ervaring zoals het nu is, inclusief beperkingen, te zien en te accepteren. Zonder oordeel, met mildheid en geduld.
Uit onderzoek blijkt dat patiënten die de mindfulnesstraining volgen daarna minder last hebben van piekeren, spanning, wisselende stemmingen, angst, depressie en concentratieproblemen. Deelnemers ontwikkelen meer veerkracht door met aandacht te leren omgaan met aangename, maar ook met onaangename gevoelens en gedachten.
Een aantal keren per jaar organiseren wij een mindfulnesstraining van 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Deze bestaan uit:

 • begeleide aandachtoefeningen
 • bewegingsoefeningen
 • uitwisselen van ervaringen in de groep
 • onderzoeken hoe u deze levenshouding kunt integreren in het dagelijks leven
 • thuis oefenen met behulp van werkboek en cd

Voor informatie of aanmelding bel of mail met:

Marian Wisse, geestelijk raadsvrouw en mindfulnesstrainer
Tel. 088-75 567 59 – M.Wisse@umcutrecht.nl


Willem Blokland, geestelijk raadsman  en mindfulnesstrainer
Tel. 088-75 567 61 – W.Blokland@umcutrecht.nl

Wellness en welzijn

Op de donderdagen is Lily van Dijken van 'Wellness en Welzijn' aanwezig op de Poli Ondersteuning bij Kanker. Zij verzorgt schoonheids-behandelingen, specifiek voor patiënten die kanker hebben en hun naasten.

De service biedt een positieve afleiding en ervaring voor patiënten, bezoekers en mantelzorgers. Even geen patiënt zijn, dat is waar Wellness en Welzijn aandacht aan geeft.

De authentieke behandelingen vinden niet alleen plaats in de salon op de polikliniek; ook aan bed zijn behandelingen mogelijk.

Deze wellnessbehandelingen horen niet bij de verzekerde zorg die het UMC Utrecht u biedt. U draagt zelf de kosten; kijk voor tarieven op de site van Wellness en Welzijn.

Voor afspraken kunt u bellen naar 06-15450141 of mailen naar info@wellnessenwelzijn.nl

 • Donderdag 9:00 - 17:00 uur: schoonheidsbehandelingen Wellness en Welzijn, op afspraak

Contact uitklapper, klik om te openen

U kunt altijd zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken. Dat gaat via het polikliniek secretariaat. Het polikliniek secretariaat kunt u bereiken via medische oncologie; de contactgegevens vindt u hiernaast.

Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken via uw arts of verpleegkundige.

U kunt meestal op het eerstvolgende spreekuur terecht.

088 75 567 57

Poli Ondersteuninig bij kanker is bereikbaar van 9 - 16 uur.

Route uitklapper, klik om te openen

De spreekuren voor de poli Ondersteuning bij kanker worden gehouden bij de Dienst Levensoriëntatie.

 • u komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1
 • volg route C tot het liftplein
 • loop rechtdoor over het liftplein; volg de route WKZ
 • Halverwege de gang naar het WKZ vindt u aan uw linkerhand de Dienst Levensoriëntatie en het bord van de poli Ondersteuning bij kanker
 • u kunt zich melden bij de secretaresse; als zij niet aanwezig is kunt u plaatsnemen in de wachtkamer
 • De medewerker van de poli komt u ophalen uit de wachtkamer

route naar het UMC Utrecht

Onze zorgverleners uitklapper, klik om te openen

Aan de poli Ondersteuing bij kanker zijn deze zorgverleners verbonden:

 • Willem Blokland: geestelijk raadsman
 • Marian Wisse: geestelijk raadsvrouw
 • Geertje Hamoen: maatschappelijk werker
 • Petra Korevaar, maatschappelijk werker
 • Ginette Hesselmann: verpleegkundig specialist
 • Daniëlle Zweers, verpleegkundig specialist i.o.
 • Maaike Somer: diëtist
 • Femke van Leeuwen, diëtist
 • Marieke Traa, verpleegkundig specialist
 • Joke Brinkhuis: bedrijfsarts-consulent

Bij de Poli Ondersteuning bij kanker zijn veel verschillende zorgverleners betrokken:

 • maatschappelijk werkers
 • geestelijk raadslieden
 • verpleegkundigen
 • pijnspecialist
 • diëtisten
 • fysiotherapeuten
 • bedrijfsarts-consulent