Terug

Polikliniek Acuut en intensieve zorg

De polikliniek consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie is onderdeel van de zorglijn Acuut en intensieve zorg. Patiënten kunnen hier terecht voor diagnostiek, advies aan patiënt en verwijzer, en zo nodig kortdurende behandeling. Voorbeelden van patiënten die gezien worden op de polikliniek consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie:

  1. Mensen met  gecombineerde somatische-en psychiatrische problematiek
  2. Patiënten wiens somatische behandelaars zitten met vragen rondom de psyche van de patiënt
  3. Patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten, waarvoor psychiatrische diagnostiek wenselijk is
  4. Patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis die zwanger zijn of willen worden
  5. Patiënten die ingewikkelde operaties moeten ondergaan, waarbij de behandelaar zorgen heeft over hun mentale welzijn gezien de psychiatrische voorgeschiedenis
  6. Patiënten die protocollair psychiatrisch worden gescreend bij altruïstische orgaandonaties

Uw patiënt aanmelden

Hebt u vragen?

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen?

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

T 088 755 5888

E

Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.

Tijdens kantooruren kunt u tevens bellen met het secretariaat van de zorglijn Acuut en intensieve zorg via 088 75 574 73

Route

Om het secretariaat van de zorglijn Acuut en Intensieve zorg te bereiken volgt u vanaf de hoofdingang Route A. Bij receptie 33, de ingang van de afdeling Psychiatrie, gaat u de trap af. Daar bevindt zich receptie 34a.
Bekijk hier uw route op de virtuele plattegrond.

Wachttijden

De wachttijden van de afdeling Psychiatrie vindt u hier.

Tips voor het gesprek

Vrouw leest tijdschrift in de wachtruimte

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polik...

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gespr...