Terug

Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen

De polikliniek is gericht op patiënten tot 18 jaar met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, autisme of selectief mutisme. Met onze poliklinische zorgprogramma’s bieden wij derdelijnszorg voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van complexe ziektebeelden. Dit combineren we met innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Ook kunt u bij ons terecht voor diagnostiek en advies in de vorm van een second opinion. Aanmelding kan alleen met doorverwijzing.

Meer over ontwikkelingsstoornissen

Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening die de normale ontwikkeling bij kinderen of adolescenten belemmert of van de normale ontwikkeling afwijkt. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis gedragen zich anders en leren niet dezelfde dingen als hun leeftijdsgenoten. 

Leven met een ontwikkelingsstoornis

Kinderen en adolescenten krijgen vaak zelf last van hun stoornis en voor hun omgeving is het verstorend. Als de problemen steeds erger worden, lopen deze kinderen en jongeren vast op school, thuis of in hun contacten met leeftijdsgenoten. Dan is er sprake van een ontwikkelingsstoornis. Ook bij volwassenen is zo'n stoornis soms nog te traceren.

Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autismespectrumstoornissen komen redelijk vaak voor. In elke klas van dertig kinderen zit gemiddeld een kind met een ontwikkelingsstoornis.

We proberen u zoveel mogelijk te begeleiden en ruimte te bieden voor uw vragen en zorgen. 

Ouderbegeleiding

Als u na de diagnose van uw kind nog vragen hebt, kunt u ze stellen aan de ouderbegeleider. Veelgestelde vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat het betekent om een kind te hebben met een ontwikkelingsstoornis?
  • Welke aanpak, ook voor de omgeving, is het beste?
  • Bij welke zaken kan uw kind extra hulp gebruiken?
  • Welke dingen kan uw kind juist zelf (leren) doen?
  • Wat kunt u in moeilijke opvoedsituaties het beste doen?

Uw kind is niet bij deze gesprekken aanwezig.

Meer over de polikliniek

Een poliklinische behandeling bestaat uit een aantal gesprekken over de ontwikkelingsstoornis, het instellen van medicatie en andere aanpassingen. Ook kan er advies aan ouders en leerkrachten worden gegeven. Daarnaast krijgen kinderen die opgenomen zijn geweest vaak nazorg op de polikliniek.

Onze aanpak

Intakegesprek

Tijdens het eerste gesprek bundelen we zo veel mogelijk informatie. Dat doen we door te praten met zowel kinderen als hun ouders. Ook informatie van eerdere hulpverleners, buurtteams en van de leerkracht over hoe het op school gaat is voor ons belangrijk. We bespreken gelijk na het eerste gesprek onze indruk over de mogelijkheden en beperkingen. Soms kan gelijk advies of behandeling starten.

Aanvullend onderzoek na intake

Soms is na het eerste gesprek aanvullende informatie nodig. Met behulp van verschillende onderzoeken willen we ontdekken waardoor de problemen zijn ontstaan. 

Psychologisch onderzoek

Psychologen testen wat probleemgebieden zijn voor uw kind. Ze meten het IQ en voeren een persoonlijkheidsonderzoek uit.

Gezinsdiagnostisch onderzoek

Soms zijn er patronen in het gezin ontstaan die we beter willen begrijpen en willen we graag ook de andere kinderen in het gezin spreken. We kijken hoe bepaalde gezinspatronen verlopen en proberen met ouders en broers en zussen te kijken wat beter kan.

Spelobservatie

We spelen of praten met uw kind en gebruiken daarbij speciale taken, opdrachten of spelmateriaal.

Somatisch onderzoek

Soms kan het nodig zijn om bij vermoeden op andere lichamelijke klachten of problemen aanvullend onderzoek te doen. Daarvoor werken wij samen met de kinderartsen van het WKZ.

Behandeladvies

Na afloop van de onderzoeken geeft de psychiater een behandeladvies. In het advies bespreken we de bevindingen en de diagnose.

Behandeling

Is er sprake van een ontwikkelingsstoornis dan denken we samen met u en uw kind na over een passende vorm van behandeling of hulp. Als u voor behandeling op onze polikliniek kiest, zullen we die bijna altijd in samenwerking met eerste- of tweedelijns hulpverlening vormgeven voor een in de tijd vast omschreven periode van enkele weken tot maanden. In een behandelplan leggen wij samen met u en uw kind vast aan welke doelen we gaan werken en hoe we die willen bereiken.

Poliklinische behandeling vindt overwegend binnen een van onze zorgprogramma’s plaats. Ook hebben we indien nodig intensieve (dag)klinische behandelmethoden voor patiënten met een ontwikkelingsstoornis tot de leeftijd van 18 jaar. Met ingang van 11 mei 2020 wordt bij elk kind bepaald welk behandelaanbod het meest geschikt is. We bieden zorg voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, op twee dagbehandelgroepen (Anker en Kajuit) en de kliniek (Het Kompas). Lees meer >

Medicatie

Medicijnen kunnen ontwikkelingsstoornissen niet genezen, maar ze helpen soms wel om er gemakkelijker mee om te gaan.

Psycho-educatie

We proberen u en uw kind goed te informeren over de vastgestelde stoornis. Dit helpt u en uw kind om de stoornis en het effect ervan op de ontwikkeling beter te begrijpen.

Individuele gedragstherapie

Bij individuele therapie proberen we om negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen van uw kind te laten afnemen en een positieve instelling aan te leren.

Vaktherapie

Vaktherapie is een ervaringsgerichte therapievorm. We doen dan bijvoorbeeld kortdurende muziektherapie, beeldende therapie of psychomotorische therapie. Lees meer >

Hebt u vragen?

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Ontwikkelingsstoornissen.

T 088 75 574 70

E

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.

Route naar polikliniek ontwikkelingsstoornissen

Wachttijden

Een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling op de afdeling Psychiatie vindt u hier.

Zorgbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een diagnostiek- en adviesgesprek krijgt, en dat binnen tien weken na dit gesprek de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (Treeknormen).

Tips voor het gesprek

Vrouw leest tijdschrift in de wachtruimte

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polik...

Patiëntenervaringen

In mei 2017 hebben ruim 4.400 patiënten hun ervaringen gedeeld over de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het UMC Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde > Consumer Quality Index (CQ-index).

Van onze poliklinieken vulden 71 patiënten de vragenlijst in.

Ervaringen van patiënten met onze poliklinieken (2017):

  • Patiënten waarderen de zorg op deze polikliniek met een 8.3
  • Op de vraag 'Zou u deze polikliniek aanbevelen bij uw vrienden en familie?' antwoordde 52% van de patiënten dit beslist wel te doen en 37% zou dit waarschijnlijk wel doen.

Meer informatie

Ontwikkelingsstoornissen in beeld

Lees ook eens...

Ouder- en patiëntverenigingen bieden informatie op talloze terreinen. De bekendste ouderverenigingen zijn:

Ziektes

Behandeling

Verhalen uit het Hersencentrum

Op de polikliniek Ontwikkelingsstoornissen komen patiënten, ouders en naastbetrokkenen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal bij een bezoek aan de poli. Enkele ouders en patiënten schrijven over hun ervaringen. De verhalen kun je teruglezen op de pagina's: