Terug

Anesthesiologie

Anesthesiologie

Bent u patiënt?

Zorgaanbod uitklapper, klik om te openen

De afdeling anesthesiologie vervult een spilfunctie binnen het UMC Utrecht. Het is de grootste afdeling binnen het ziekenhuis. Naast de patiëntenzorg vervult de afdeling anesthesiologie ook academische taken, waaronder wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleiding aan studenten van de hogeschool Utrecht en aan arts-assistenten in opleiding tot anesthesioloog.

Het specialisme Anesthesiologie houdt zich vooral bezig met het verzorgen van de narcose bij operaties. Anesthesiologen nemen ondersteunende maatregelen om de patiënt zo goed mogelijk door de operatieve ingreep te helpen. Hun kennis en vaardigheid passen zij ook toe op de Intensive Care, Spoedeisende Hulp, bij reanimaties en bij behandeling van moeilijk te bestrijden pijn.

 De anesthesioloog levert zorg aan patiënten die ingrepen moeten ondergaan waarvoor sedatie, anesthesie of pijnbehandeling noodzakelijk is. De anesthesioloog is eindverantwoordelijk voor het in stand houden van de vitale lichaamsfuncties (hart, longen, bloeddruk) en het welzijn van patiënten voor, tijdens en na een ingreep. Daarnaast verleent de anesthesioloog spoedeisende hulp aan patiënten die, om welke reden dan ook, acute specialistische opvang nodig hebben. Met geavanceerde technieken, goed geschoolde mensen en persoonlijke aandacht biedt de anesthesioloog hoogwaardige zorg aan patiënten. Kinderanesthesiologie maakt onderdeel uit van de afdeling anesthesiologie.

Anesthesiologen zijn werkzaam op de:

  • Spoedeisende Hulp
  • OK-locaties binnen het operatiecentrum
  • Intensive Care
  • Poliklinieken Pijnbehandeling en Preoperatieve Screening

Ook verlenen zij ondersteuning bij patiënten van verschillende poliklinieken en de röntgenafdeling.

UMC Utrecht, afdeling Anesthesiologie
Huispostnummer Q 04.2.313
Postbus 85500,
3508 GA Utrecht

Telefoonnummer: 0800-8099

Medisch afdelingshoofd anesthesiologie 

Drs. A.C. Kroese (a.i.)

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 030 25 418 28

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.