Terug

Bijzondere Tandheelkunde

Bent u patiënt?

Zorgaanbod

Patiënten

De bijzondere tandheelkunde richt zich op patiënten bij wie een behandeling in een normale tandartspraktijk niet goed (meer) mogelijk is. Vanwege ernstige aandoeningen of beperkingen zijn de moeilijkheidsgraad van de behandeling of de omstandigheden waaronder de zorg verleend moet worden vaak zodanig, dat specifieke deskundigheid, vaardigheden, faciliteiten en/of ondersteuning noodzakelijk zijn.

De polikliniek bijzondere tandheelkunde is onderverdeeld in de volgende zorglijnen:

Maxillofaciale prothetiek

  • Ernstige aangeboren afwijkingen zoals groeistoornissen, schisis, amelogenesis imperfecta of ernstige hypodontie.
  • Status na oro/maxillo/faciaal trauma, defect of (hoofdhals) oncologische voorgeschiedenis.
  • Ernstige gebitsprothese problematiek.
  • Medisch gecompromitteerde patiënt.

Gnathologie (orofaciale pijn)

  • Orofaciale pijn – temporomandibulaire dysfunctie.

Angstbegeleiding en gehandicaptenzorg

  • Verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen
  • Psychische aandoeningen zoals extreme angst.
  • Medisch gecompromitteerde patiënt.
  • Klik hier voor de folder over begeleiding bij angst voor de tandarts.

De zorg wordt verleend op twee locaties: het UMC Utrecht (zorg voor volwassen patiënten) en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ, zorg voor kinderen).

Aanspreekpunten binnen de bijzondere tandheelkunde voor verwijzers zijn:

Onderzoek

Het onderzoek van de bijzondere tandheelkunde richt zich vooral op de oligodontie (te weinig tanden). Daarnaast is de afdeling betrokken bij onderzoek naar de toepassing van implantaten bij patiënten met het syndroom van Sjögren (auto-immuun ziekte met onder andere een droge mond).

Contactgegevens

UMC Utrecht, polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde
t.a.v. bijzondere tandheelkunde
Huispostnummer L 02.358
Antwoordnummer 8419
3500 VW Utrecht

Medisch afdelingshoofd

Dr. A.J.W.P. Rosenberg

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 555 04

Voorbeeld verwijsbrief

Polikliniek

Verpleegafdeling

Specialismen